Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Eenheden toewijzen aan site

Wanneer u een site maakt, kunt u er een aangepast aantal seats van andere licenties aan toewijzen.

1.Klik in het gedeelte Licentiepool op Eenheden toevoegen.

2.Selecteer de van toepassing zijnde licenties.

3.Als u een bundellicentie wilt uitvouwen, klikt u op icon_expand_license_bundle_in_the_add_units_dialog.

4.Voer in het veld Eenheden het aantal te delen seats in.

5.Klik op Bevestigen.

allocate_units_to_site_from_license_pool

Licenties en beschikbare seats toewijzen aan een bepaalde site:

1.Klik op Sites, klik op de gewenste site en klik vervolgens op Eenheden toevoegen.

2.Selecteer de van toepassing zijnde licenties.

3.Als u een bundellicentie wilt uitvouwen, klikt u op icon_expand_license_bundle_in_the_add_units_dialog.

4.Voer in het veld Eenheden het aantal te delen seats in.

5.Klik op Bevestigen.
 

Seats van een licentie distribueren naar diverse sites:

1.Klik op Licenties, selecteer de toepasselijke licentie en selecteer Eenheden toewijzen aan site.

2.Voer het aantal seats in voor elke site of gebruik de knop Evenredig splitsen om de beschikbare seats automatisch te verdelen.

3.Klik op Bevestigen.

Toegewezen seats van een licentie verwijderen op diverse sites:

1.Klik op Licenties, klik op de gewenste licentie en selecteer Eenheden toewijzen aan site.

2.Klik op Alle eenheden aan niet-toegewezen.

3.Klik op Bevestigen.

De koppeling van licenties met de sites wordt geannuleerd. Apparaten die met de desbetreffende licenties zijn geactiveerd, blijven actief, maar worden niet meer gekoppeld aan de site.

Annuleer de koppelingen van licenties aan een bepaalde site

1.Navigeer naar Sites, klik op de gewenste site en klik op Site openen.

2.Selecteer de gewenste licenties.

3.Klik op Verwijderen.

4.Klik op Verwijderen in het dialoogvenster Licenties verwijderen.