Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Waarschuwingen

Waarschuwingen zijn meldingen over licenties die binnenkort verlopen, over reeds verlopen licenties, seats die niet meer beschikbaar zijn, en meer. Aanvullende meldingen met betrekking tot ESET PROTECT worden ook in het venster Waarschuwingen weergegeven. Als een waarschuwing is opgelost, klikt u op de waarschuwing en selecteert u Markeren als opgelost. Als u meerdere waarschuwingen tegelijk wilt oplossen, selecteert u de desbetreffende waarschuwingen, klikt u op Markeren als en Markeren als opgelost. De waarschuwing blijft in de lijst staan, maar de achtergrond ervan wordt wit en het aantal niet-opgeloste waarschuwingen neemt af.

eba_alerts_0

Gebruik de filters van Status als u weergegeven waarschuwingen wilt filteren:

eba_satus_icon_info: informatie over gelukte acties.

eba_satus_icon_warning: deze waarschuwing vereist uw aandacht en mag niet worden overgeslagen. Doorgaans gaat het om niet-cruciale, maar wel belangrijke informatie.

eba_satus_icon_error — Cruciale informatie die u volle aandacht behoeven.