Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Licenties

In het scherm Licenties worden alle bedrijfslicenties weergegeven die in uw ESET Business Account-portal zijn geïmporteerd.

eba_licenses_0

note

Gebundelde licentie

Als de ESET Business Account-portal een bundellicentie bevat, klikt u op het pictogram icon_expand_license_bundle in de kolom Product om de opgenomen producten weer te geven.

Als u veel licenties hebt die met verschillende statussen worden weergegeven, gebruikt u de Status-filters eba_status_filter_inactive_icons_license_screen om de licenties met de gewenste status weer te geven. U kunt als volgt filteren:

eba_satus_icon_ok: de licentie is geldig.

eba_satus_icon_warning: de licentie staat op het punt te vervallen of er is actie vereist die u moet uitvoeren om het product te blijven gebruiken.

eba_satus_icon_error: de licentie is te veel gebruikt, is vervallen of er is actie vereist die u moet uitvoeren om het product te blijven gebruiken.

eba_satus_icon_suspended: de licentie is opgeschort.

eba_satus_icon_waiting — Wachten op bevestiging van de verificatielink die wordt bezorgd op het e-mailadres van de licentiehouder.

Als u de details van een licentie wilt zien, klikt u op een licentie en selecteert u Details weergeven.

Overzicht: basisdetails van de licentie, waaronder de licentiecode.

Geactiveerde apparaten: een lijst met apparaten met een geactiveerd ESET-beveiligingsproduct met een specifieke licentiecode. In het gedeelte Geactiveerde apparaten kunt u een licentie op weergegeven apparaten deactiveren.

Offlinebestanden: hier kunt u offlinelicentiebestanden voor deze specifieke licentie genereren en weergeven.


important

Het juiste gebruik van offlinelicentiebestanden

Een offlinelicentiebestand is bedoeld om alleen te worden gebruikt op computers die nooit met internet worden verbonden.

Het aantal Subeenheden heeft betrekking op ESET-serverproducten, zoals het aantal e-mailadressen in ESET Mail Security for Exchange Server of het aantal sms'jes voor ESET Secure Authentication.

Opties in contextmenu's

Als u de opties van het contextmenu wilt weergeven, selecteert u een licentie.

Details weergeven: geeft alle details weer van een licentie die in drie delen is opgedeeld.

Licentie upgraden: alleen beschikbaar voor proeflicenties.

Licentie uitbreiden*: gebruik deze optie om het aantal seats met volledige licentie uit te breiden.

Offlinebestanden maken: een offlinelicentiebestand genereren om computers te activeren die geen verbinding maken met internet.

Downloaden van oud licentiebestand: download een licentiebestand om oudere producten te activeren waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn.

Licentie verlengen*: beschikbaar voor verlopen volledige licenties.

* Als de licentie is gekocht bij een zakenpartner in de VS, Canada, het VK, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Slowakije of Brazilië, wordt u doorgestuurd naar een webwinkel om het proces te voltooien.

arrow_down_businessPas de tabelweergave indien nodig aan.

Installatieprogramma's downloaden

Installatieprogramma's voor producten downloaden:

1.Klik op Help > Installatieprogramma's downloaden.

2.Kies de gewenste installatiemethode en volg de instructies op het scherm.