Uvod

ESET Business Account (EBA) omogućuje vlasnicima ESET-ovih poslovnih licenci upravljanje svim licencama na jednom mjestu. Nakon dodavanja licenci na ESET Business Account portal ili uvoženja licenci s programa ESET License Administrator (ELA) na ESET Business Account portal, možete podijeliti računala u sklopu licence među podružnicama i možete prijaviti ljude kojima vjerujete kako bi vam pomogli u upravljanju određenim dijelom licenci.

U usporedbi s ELA-om, EBA vam omogućuje sljedeće:

Dijeljenje računala licence među podružnicama društva koje se u EBA-i nazivaju lokacijama

Prikaz detaljnog pregleda upotrebe licence i programa

Dodjeljivanje korisnika, koji se u ELA-i nazivaju sigurnosnim administratorima, određenim lokacijama

Zaštitu alata za upravljanje licencama autorizacijom s dva faktora

Pristup programu ESET Cloud Administrator

Upravljanje SDK ključevima za ESET Secure Authentication i SMS sredstva