ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Lokacije

Lokacije predstavljaju podružnice. Kako biste dodijelili određeni udio licenci određenim podružnicama, svaku je podružnicu potrebno stvoriti na ESET Business Account portalu kao lokaciju. Korisnike se također može dodijeliti određenoj lokaciji prema potrebi. Ako je korisnik dodijeljen određenoj lokaciji, on ili ona može upravljati licencama dodijeljenima samo toj određenoj lokaciji.

Da biste stvorili prvu lokaciju, idite do opcije Detalji i kliknite STVORI LOKACIJU. Nakon toga dodatne lokacije mogu se stvoriti izravno na zaslonu Lokacije tako da se klikne Nova lokacija.

Stvaranje dodatnih lokacija

Na zaslonu Nova lokacija upišite pojedinosti ureda koju će lokacija predstavljati, dodijelite joj korisnike i određeni udio licenci ako je to prikladno, a zatim kliknite Stvori.

Izbornik Lokacije prikazivat će se na izborniku s lijeve strane ESET Business Account portala i odgovarajući zaslon prikazivat će popis postojećih lokacija. Ako ima uređaja koji nisu dodijeljeni nijednoj lokaciji, prikazat će se obavijest. Kliknite obavijest da biste vidjeli popis uređaja koji nisu dodijeljeni nijednoj lokaciji.

eba_first_site_created

Možete dodati dodatne lokacije (podružnice) tako da kliknete Nova lokacija. Možete i brisati lokacije.

Brisanjem posljednje lokacije sakrit će se stavka izbornika Lokacije.

 

Videozapis – stvaranje lokacija i dodjela licenci u programu ESET Business Account (EBA)