ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Dodijeli jedinice lokaciji

Kada stvarate lokaciju, možete joj dodijeliti prilagođeni broj računala s različitih licenci.

1.U odjeljku Skup licenci kliknite Dodaj jedinice.

2.Odaberite primjenjive licence.

3.Da biste proširili licencu u paketu, kliknite eba_icon_license_expand_bundle_add_units.

4.Unesite broj računala koje ćete dijeliti u polje Jedinice.

5.Kliknite Potvrdi.

eba_allocate_units_to_site_0

Da biste dodijelili licence i dostupna računala određenoj lokaciji:

1.Kliknite opciju Lokacije, kliknite željenu lokaciju, a zatim kliknite Dodaj jedinice.

2.Odaberite primjenjive licence.

3.Da biste proširili licencu u paketu, kliknite eba_icon_license_expand_bundle_add_units.

4.Unesite broj računala koje ćete dijeliti u polje Jedinice.

5.Kliknite Potvrdi.
 

Da biste distribuirali računala licence među nekoliko lokacija:

1.Kliknite Licence, odaberite primjenjivu licencu i odaberite Dodijeli jedinice lokaciji.

2.Za svaku lokaciju unesite broj računala ili pomoću gumba Podijeli jednako automatski distribuirajte dostupna računala.

3.Kliknite Potvrdi.

Da biste uklonili dodijeljena računala licence s nekoliko lokacija:

1.Kliknite Licence, a zatim kliknite željenu licencu i odaberite Dodijeli jedinice lokaciji.

2.Kliknite Sve jedinice u nedodijeljeno.

3.Kliknite Potvrdi.

Odustat će se od pridruživanja licenci lokacijama. Uređaji aktivirani licencama na koje se to odnosi ostat će aktivni, no više neće biti pridruženi lokaciji.

Odustajanje od pridruživanja licenci određenoj lokaciji

1.Idite do opcije Lokacije, kliknite željenu lokaciju, a zatim kliknite Otvori lokaciju.

2.Odaberite željene licence.

3.Kliknite Ukloni.

4.Kliknite Ukloni u prozoru Ukloni licence.