Aktualizácia Apache HTTP Proxy prostredníctvom All-in-one inštalátora (Windows)

Ak ste si stiahli najnovší All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT, môžete použiť túto metódu na rýchlu aktualizáciu Apache HTTP Proxy na najnovšiu verziu. Ak nemáte stiahnutý najnovší inštalátor, použite metódu manuálnej aktualizácie Apache HTTP Proxy.

1.Zálohujte si nasledujúce súbory:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\group.file

2.Spustite All-in-one inštalátor dvojitým kliknutím na súbor setup.exe a na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo Ďalej.

3.Vyberte možnosť Aktualizovať všetky súčasti a kliknite na Ďalej.

package_installation_upgrade

4.Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), potvrďte ju, a kliknite na Ďalej.

5.V sekcii Súčasti skontrolujte, ktoré súčasti ESET PROTECT môžu byť aktualizované, a kliknite na Ďalej.

package_installation_components_to_upgrade

6.Postupujte podľa Kontroly pred inštaláciou, aby ste sa uistili, že vás systém spĺňa všetky požiadavky.

7.Kliknite na Aktualizovať pre spustenie aktualizácie ESET PROTECT. Aktualizácia môže nejaký čas trvať v závislosti od vášho systému a konfigurácie siete.

8.Po dokončení aktualizácie kliknite na Dokončiť.


important

All-in-one inštalátor prepíše súbor httpd.conf a uloží pôvodnú konfiguráciu do súboru httpd.conf.old. Ak si chcete ponechať vlastné nastavenia Apache HTTP Proxy, vytvorte si zálohu konfigurácie a znova ju použite.

9.Otestujte pripojenie na Apache HTTP Proxy pomocou otvorenia nasledujúcej URL adresy vo vašom prehliadači:

http://[IP address]:3128/index.html

Riešenie problémov

V prípade riešenia problémov si pozrite súbory protokolov Apache HTTP Proxy.

Ak ste v predchádzajúcej inštalácii Apache HTTP Proxy mali v súbore httpd.conf vykonané vlastné úpravy konfigurácie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Zastavte službu ApacheHttpProxy otvorením príkazového riadka s opávneniami správcu a spustením nasledujúceho príkazu:

sc stop ApacheHttpProxy

2.Ak na prístup do Apache HTTP Proxy používate prihlasovacie meno a heslo (kapitola Apache HTTP Proxy – inštalácia a ukladanie do vyrovnávacej pamäte), nahraďte nasledujúcu časť kódu:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

touto časťou kódu (nachádza sa v zálohe súboru httpd.conf):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>

3.Ak ste v súbore httpd.conf v predchádzajúcej inštalácii Apache HTTP Proxy vykonali nejaké ďalšie zmeny, skopírujte tieto úpravy konfigurácie zo súboru httpd.conf.old (alebo zo súboru httpd.conf zálohovaného v kroku č. 1) do nového (aktualizovaného) súboru httpd.conf.

4.Uložte vaše zmeny a spustite službu ApacheHttpProxy pomocou nasledujúceho príkazu v príkazovom riadku bez obmedzených oprávnení:

sc start ApacheHttpProxy