Protokoly

Každá súčasť nástroja ESET PROTECT vykonáva zapisovanie do protokolu. Súčasti ESET PROTECT zapisujú do protokolov informácie o konkrétnych udalostiach. Umiestnenie protokolov závisí od konkrétnej súčasti. Nižšie je uvedený zoznam umiestnení protokolov:

Windows

Súčasť ESET PROTECT

Umiestnenie protokolov

ESET PROTECT Server

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\

ESET Management Agent

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\

Pozrite si tiež časť Riešenie problémov – pripojenie agenta.

ESET PROTECT Web Console a Apache Tomcat

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Tomcat\Logs\

Pozrite si tiež https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/logging.html

Mobile Device Connector

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs\

Prečítajte si aj kapitolu riešenie problémov s MDM.

Rogue Detection Sensor

C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\

Apache HTTP Proxy

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\logs\
C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\logs\errorlog


note

C:\ProgramData je podľa predvolených nastavení skrytý priečinok. Ak chcete priečinok zobraziť, postupujte nasledovne:

1.Prejdite do Štart > Ovládací panel > Možnosti priečinka > Zobrazenie.

2.Vyberte možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky a kliknite na OK.

Linux

Súčasť ESET PROTECT

Umiestnenie protokolov

ESET PROTECT Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

ESET Management Agent

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

Mobile Device Connector

/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Proxy/

Prečítajte si aj kapitolu riešenie problémov s MDM.

Apache HTTP Proxy

/var/log/httpd/

ESET PROTECT Web Console a Apache Tomcat

/var/log/tomcat/

Pozrite si tiež https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/logging.html

ESET RD Sensor

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT

Súčasť ESET PROTECT

Umiestnenie protokolov

Konfigurácia ESET PROTECT VA

/root/appliance-configuration-log.txt

ESET PROTECT Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

Apache HTTP Proxy

/var/log/httpd

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/

/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log