Aktualizácia Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy je služba, ktorá môže byť používaná spolu s nástrojom ESET PROTECT na distribúciu aktualizácií na klientske počítače a distribúciu inštalačných balíkov na ESET Management Agenta.

Ak ste nainštalovali Apache HTTP Proxy na Windows skôr a želáte si ho aktualizovať na najnovšiu verziu, máte dve možnosti vykonania aktualizácie, a to buď manuálne, alebo pomocou All-in-one inštalátora.