Apache HTTP Proxy – inštalácia a ukladanie do vyrovnávacej pamäte

O Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy môže slúžiť na rôzne účely:

Funkcia

Proxy riešenie poskytujúce danú funkciu

Ukladanie stiahnutých dát a aktualizácií do vyrovnávacej pamäte

Apache HTTP Proxy alebo iné proxy riešenie

Ukladanie výsledkov z ESET LiveGuard Advanced do vyrovnávacej pamäte

Iba nakonfigurované Apache HTTP Proxy

Komunikácia medzi ESET Management Agentmi a ESET PROTECT Serverom

Apache HTTP Proxy alebo iné proxy riešenie


important

Ak už máte Apache HTTP Proxy nainštalované na systéme Windows a chcete ho aktualizovať na najnovšiu verziu, prejdite na kapitolu Aktualizácia Apache HTTP Proxy.

Apache HTTP Proxy – ukladanie do vyrovnávacej pamäte

Apache HTTP Proxy sťahuje a ukladá do vyrovnávacej pamäte:

aktualizácie modulov ESET,

inštalačné balíky z repozitárových serverov,

aktualizácie súčastí produktu.

Dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti sú distribuované na koncové zariadenia vo vašej sieti. Ukladanie do vyrovnávacej pamäte môže výrazne znížiť prenosové zaťaženie internetu v sieti.


note

Ako alternatívu k Apache HTTP Proxy môžete nainštalovať Squid.

Apache HTTP Proxy môžete nainštalovať na systéme Windows dvoma spôsobmi:

Inštalácia cez All-in-one inštalátor

Inštalácia zo samostatného inštalátora

Inštalácia zo samostatného inštalátora

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET pre ESET PROTECT si môžete stiahnuť samostatný inštalátor pre túto súčasť ESET PROTECT. (apachehttp.zip).

2.Otvorte ApacheHttp.zip a extrahujte súbory do C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx].


note

Ak chcete nainštalovať Apache HTTP Proxy na iný pevný disk, cesta C:\Program Files\ musí byť nahradená zodpovedajúcou cestou podľa inštrukcií uvedených nižšie a takisto je potrebné urobiť zmeny aj v súbore httpd.conf, nachádzajúcom sa v adresári Apache HTTP Proxy\conf. Napríklad, ak extrahujete obsah súboru ApacheHttp.zip do D:\Apache Http Proxy, potom cesta C:\Program Files\ musí byť nahradená cestou D:\Apache Http Proxy.

3.Otvorte príkazový riadok ako správca a zmeňte adresár na C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin

4.Spustite nasledujúci príkaz:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

5.Spustite službu ApacheHttpProxy pomocou nasledujúceho príkazu:

sc start ApacheHttpProxy

6.Skontrolujte, či je služba Apache HTTP Proxy spustená napr. pomocou modulu services.msc (hľadajte ApacheHttpProxy). Predvolene je služba nastavená na automatické spustenie.

Po inštalácii nakonfigurujte Apache HTTP Proxy v závislosti od požadovaných funkcionalít.