Aktualizácia

Existujú rôzne metódy aktualizácie vášho ESET PROTECT Servera a ostatných súčastí nástroja ESET PROTECT. Pozrite si tiež postupy migrácie a preinštalovania.


warning

Pred vykonaním aktualizácie na ESET PROTECT 9.1 sa uistite, že používate podporovaný operačný systém.

Ak máte nainštalovanú staršiu nepodporovanú databázu (MySQL 5.5 alebo MS SQL 2008/2012), pred aktualizáciou ESET PROTECT Servera aktualizujte svoju databázu na kompatibilnú verziu.

Aktualizácia z ERA 5 alebo 6.5

Priama aktualizácia na vyššiu verziu nie je podporovaná – pozrite si časť Migrácia z ERA 5.x alebo Aktualizácia z ERA 6.x.

Aktualizácia z ESMC 7.2 na ESET PROTECT 9.1

Vyberte si jeden z postupov aktualizácie:

Postup aktualizácie

Operačný systém

Poznámka

Úloha Aktualizácia súčastí vo Web Console

Windows/Linux

 

All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT 9.1

Windows

All-in-one inštalátor je odporúčanou metódou aktualizácie v prípade, že bola vaša existujúca inštalácia vykonaná prostredníctvom All-in-one inštalátora (používate predvolené inštalácie MS SQL databázy a Apache Tomcat).

Manuálna aktualizácia súčastí

Linux

Postup určený pre pokročilých používateľov systému Linux.

Aktualizácia virtuálneho zariadenia ESET PROTECT

Linux (Virtuálne zariadenie)

 


note

Pre zistenie verzie jednotlivých používaných súčastí ESET PROTECT si skontrolujte verziu svojho ESET PROTECT Servera. V ESET PROTECT Web Console prejdite do časti O programe, kde nájdete zoznam všetkých súčastí ESET PROTECT a ich verzií.