Inštalácia HTTP Proxy

O HTTP Proxy

HTTP Proxy preposiela šifrovanú komunikáciu medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Serverom. Na základe predvolených nastavení ESET PROTECT používa Apache HTTP Proxy ako HTTP Proxy.

HTTP Proxy používajte iba v prípade, ak vaše ESET Management Agenty nemajú priamu sieťovú viditeľnosť na ESET PROTECT Server. HTTP Proxy neagreguje komunikáciu ani neznižuje prenos dát v sieti.

Odporúčame mať ESET Management Agenta na počítači s HTTP Proxy, avšak nie je to nevyhnutné. ESET Management Agent nemôže spravovať (konfigurovať) HTTP Proxy aplikáciu.

Architektúra HTTP Proxy

Architektúra Apache HTTP Proxy

Pokročilé scenáre použitia HTTP Proxy

Pred vykonaním inštalácie


important

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Ak sa rozhodnete pre Web Console alebo Agenta použiť nepredvolený port, môže to vyžadovať úpravu nastavení firewallu. V opačnom prípade môže inštalácia zlyhať.

Inštalácia a konfigurácia

Apache HTTP Proxy môžete nainštalovať pomocou osobitného inštalátora alebo pomocou All-in-one inštalátora ESET PROTECT.

Hoci si inštalácia pomocou All-in-one inštalátora vyžaduje, aby ste stiahli celý balík, ide o jednoduchšiu metódu. Spustite stiahnutý inštalátor a vyberte možnosť Apache HTTP Proxy. Po nainštalovaní Apache je potrebná konfigurácia.

Inštalácia pomocou samostatného inštalátora je pokročilejšia metóda, v tomto prípade je však potrebné stiahnuť len niekoľko MB. Viac informácií nájdete v inštrukciách týkajúcich sa inštalácie a konfigurácie.

 

Nastavenie HTTP Proxy pre vysoký počet klientov

Ak používate 64-bitovú verziu Apache HTTP Proxy, môžete zvýšiť limit pre počet vlákien. Upravte konfiguračný súbor httpd.conf vo svojom priečinku Apache HTTP Proxy. V súbore vyhľadajte nasledujúce nastavenia a upravte príslušné hodnoty tak, aby zodpovedali vášmu počtu klientov.

Nahraďte hodnotu 5000 (príklad) vlastným číslom. Najvyššia hodnota je 32000.

ThreadLimit 5000

ThreadsPerChild 5000

 
Zvyšok súboru nemeňte.