Inštalácia súčastí na systéme Windows

Väčšina inštalačných scenárov vyžaduje inštaláciu rôznych súčastí nástroja ESET PROTECT na rôzne počítače v závislosti od sieťovej architektúry, výkonnostných požiadaviek atď. Pre jednotlivé súčasti nástroja ESET PROTECT sú dostupné nasledujúce inštalačné balíky:

Inštalácia základných súčastí

ESET PROTECT Server

ESET PROTECT Web ConsoleNástroj ESET PROTECT Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server.

ESET Management Agent – musí byť nainštalovaný na klientskych počítačoch, voliteľne aj na ESET PROTECT Serveri.

Inštalácia voliteľných súčastí

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool

Pozrite si tiež All-in-one inštaláciu ESET PROTECT.

Inštrukcie súvisiace s aktualizáciou nástroja ESMC na najnovší ESET PROTECT 9.1 nájdete v kapitole venovanej aktualizácii.

Ak chcete spustiť inštaláciu v lokálnom jazyku, musíte spustiť MSI inštalátor konkrétnej súčasti ESET PROTECT cez príkazový riadok.

Nasleduje príklad, ako by malo vyzerať spustenie inštalácie v slovenskom jazyku:

msi_lang_cmd

Pre výber jazyka spustite inštalátor s parametrom TRANSFORMS podľa nasledujúcej tabuľky:

Jazyk

Kód

Angličtina (Spojené štáty)

en-US

Arabčina (Egypt)

ar-EG

Zjednodušená čínština

zh-CN

Tradičná čínština

zh-TW

Chorvátčina (Chorvátsko)

hr-HR

Čeština (Česká republika)

cs-CZ

Francúzština (Francúzsko)

fr-FR

Francúzština (Kanada)

fr-CA

Nemčina (Nemecko)

de-DE

Gréčtina (Grécko)

el-GR

Maďarčina (Maďarsko)*

hu-HU

Indonézština (Indonézia)*

id-ID

Taliančina (Taliansko)

it-IT

Japončina (Japonsko)

ja-JP

Kórejčina (Kórea)

ko-KR

Poľština (Poľsko)

pl-PL

Portugalčina (Brazília)

pt-BR

Ruština (Rusko)

ru-RU

Španielčina (Čile)

es-CL

Španielčina (Španielsko)

es-ES

Slovenčina (Slovensko)

sk-SK

Turečtina (Turecko)

tr-TR

Ukrajinčina (Ukrajina)

uk-UA

* V tomto jazyku je dostupný len samotný produkt, nie Online pomocník.