Inštalácia nástroja RD Sensor – Windows

Požiadavky

WinPcap – použite najnovšiu verziu WinCap (minimálne 4.1.0).

Sieť by mala byť správne nastavená (otvorené vhodné porty, prichádzajúca komunikácia by nemala byť blokovaná firewallom atď.).

ESET PROTECT Server musí byť dosiahnuteľný.

Pre správne fungovanie všetkých programových súčastí musí byť na lokálnom počítači nainštalovaný ESET Management Agent.

Protokol k nástroju Rogue Detection Sensor nájdete tu: C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection Sensor\Logs\

Inštalácia

Pre inštaláciu nástroja RD Sensor na operačnom systéme Windows postupujte podľa nasledovných krokov:


important

Uistite sa, že sú splnené všetky vyššie uvedené požiadavky na inštaláciu.

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET pre ESET PROTECT si môžete stiahnuť samostatný inštalátor pre túto súčasť ESET PROTECT. (rdsensor_x86.msi alebo rdsensor_x64.msi).

2.Inštaláciu spustíte dvojitým kliknutím na inštalačný balík.

3.Po odsúhlasení Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej.

4.Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

5.Vyberte umiestnenie, kde bude nástroj RD Sensor nainštalovaný a kliknite na Ďalej > Inštalovať.


important

V prípade viacerých segmentov siete musí byť Rogue Detection Sensor nainštalovaný osobitne v každom sieťovom segmente, aby vytváral komplexný zoznam všetkých zariadení na celej sieti.