Manuálna inštalácia Web Console


important

Manuálna inštalácia nástroja ESET PROTECT Web Console je náročnejší proces, ktorý je určený pre skúsených používateľov. Odporúčame, aby ste si nainštalovali ESET PROTECT Web Console pomocou All-in-one inštalátora.

Požiadavky

ESET PROTECT Server je nainštalovaný.


note

Nástroj ESET PROTECT Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server. Tento postup vyžaduje dodatočné kroky.

Apache Tomcat je nevyhnutná súčasť potrebná na správne fungovanie ESET PROTECT Web Console. Inštalácia Apache Tomcat:

a)Z webovej stránky https://tomcat.apache.org si stiahnite inštalačný súbor (32-bitový/64-bitový inštalátor služieb pre systém Windows) apache-tomcat-[verzia].exe pre najnovšiu podporovanú verziu Apache Tomcat.

a)Spustite inštalátor.

b)Počas inštalácie vyberte cestu k balíku Java (vyberte nadradený priečinok Java s podpriečinkami binlib) a označte možnosť Run Apache Tomcat.

c)Po dokončení inštalácie sa uistite, že služba Apache Tomcat beží a jej typ spustenia je nastavený na automatické spúšťanie (v rámci services.msc).

Apache Tomcat vyžaduje 64-bitovú verziu Java/OpenJDK. Ak máte vo svojom systéme nainštalované viaceré verzie Java, odporúčame vám odinštalovať staršie verzie Java a ponechať iba najnovšiu podporovanú verziu Java.


warning

Od januára 2019 sú verejné aktualizácie Oracle JAVA SE 8 k dispozícii na obchodné, komerčné alebo produkčné použitie len s komerčnou licenciou. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu. Pozrite si podporované verzie JDK.

Inštalácia

Pre manuálnu inštaláciu súčasti ESET PROTECT Web Console na operačnom systéme Windows postupujte podľa nasledujúcich krokov:


important

Uistite sa, že sú splnené všetky vyššie uvedené požiadavky na inštaláciu.

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET pre ESET PROTECT si môžete stiahnuť samostatný inštalátor pre túto súčasť ESET PROTECT. (Web Console súbor era.war).

2.Skopírujte era.war do Apache Tomcat priečinka s webovými aplikáciami:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat priečinok ]\webapps\

3.Apache Tomcat automaticky rozbalí súbor era.war do priečinka era a nainštaluje ESET PROTECT Web Console. Počkajte niekoľko minút, kým sa dokončí rozbaľovanie súboru. Ak sa súbor nerozbalí, postupujte podľa pokynov na riešenie problémov.

4.Ak ste nainštalovali ESET PROTECT Web Console na rovnakom počítači ako ESET PROTECT Server, reštartujte službu Apache Tomcat. Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Zastaviť. Počkajte 30 sekúnd a kliknite na Spustiť.


important

Ak ste nainštalovali ESET PROTECT Web Console na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server, vykonajte nasledujúce kroky pre umožnenie komunikácie medzi ESET PROTECT Web Console a ESET PROTECT Serverom:

a)Zastavte službu Apache Tomcat: Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Zastaviť.

b)Spustite Poznámkový blok ako správca a upravte súbor C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat priečinok ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)Nájdite riadok server_address=localhost.

d)Nahraďte localhost IP adresou vášho ESET PROTECT Servera a uložte súbor.

e) Spustite službu Apache Tomcat: Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Spustiť.

5.Otvorte ESET PROTECT Web Console v podporovanom webovom prehliadači a zobrazí sa prihlasovacia obrazovka:

Z počítača, na ktorom beží ESET PROTECT Web Console: http://localhost:8080/era

Z akéhokoľvek počítača s prístupom na internet a do ESET PROTECT Web Console (IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME nahraďte IP adresou alebo názvom hostiteľa vašej ESET PROTECT Web Console): http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era

6.Po dokončení inštalácie nakonfigurujte Web Console:

HTTP port je počas manuálnej inštalácie Apache Tomcat predvolene nastavený na 8080. Odporúčame nastaviť HTTPS pripojenie pre Apache Tomcat.

Pozrite si časť Konfigurácia Web Console pre firemné riešenia alebo systémy s nižším výkonom.