Inštalácia Web Console – Windows

ESET PROTECT Web Console môžete nainštalovať na systéme Windows dvoma spôsobmi:

Môžete použiť All-in-One Inštalátor (odporúčaná metóda).

Pokročilí používatelia môžu vykonať manuálnu inštaláciu.


note

Nástroj ESET PROTECT Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server.