Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy je služba, ktorá môže byť použitá na distribúciu aktualizácií na klientske počítače.

Pre inštaláciu Apache HTTP Proxy si prečítajte inštrukcie pre Windows, Linux alebo Virtuálne zariadenie.

Funkcie Apache HTTP Proxy

Funkcia

Proxy riešenie poskytujúce danú funkciu

Ukladanie stiahnutých dát a aktualizácií do vyrovnávacej pamäte

Apache HTTP Proxy alebo iné proxy riešenie

Ukladanie výsledkov z ESET LiveGuard Advanced do vyrovnávacej pamäte

Iba nakonfigurované Apache HTTP Proxy

Komunikácia medzi ESET Management Agentmi a ESET PROTECT Serverom

Apache HTTP Proxy alebo iné proxy riešenie

Funkcia ukladania do vyrovnávacej pamäte

Apache HTTP Proxy sťahuje a ukladá do vyrovnávacej pamäte:

aktualizácie modulov ESET,

inštalačné balíky z repozitárových serverov,

aktualizácie súčastí produktu.

Dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti sú distribuované na koncové zariadenia vo vašej sieti. Ukladanie do vyrovnávacej pamäte môže výrazne znížiť prenosové zaťaženie internetu v sieti.

Na rozdiel od nástroja Mirror Tool, ktorý z aktualizačných serverov spoločnosti ESET sťahuje všetky dostupné dáta, Apache HTTP Proxy sťahuje s cieľom znížiť zaťaženie siete len dáta vyžiadané súčasťami ESET PROTECT alebo produktmi ESET pre koncové zariadenia. Pokiaľ klient vyžaduje aktualizáciu, Apache HTTP Proxy ju stiahne z aktualizačných serverov spoločnosti ESET, uloží ju do adresára vyrovnávacej pamäte a distribuuje na daného klienta. Ak tú istú aktualizáciu požaduje ďalší klient, Apache HTTP Proxy ju poskytne priamo z vyrovnávacej pamäte, aby sa nemusela opätovne sťahovať z aktualizačných serverov spoločnosti ESET.

Ukladanie do vyrovnávacej pamäte v rámci bezpečnostných produktov ESET pre koncové zariadenia

Nastavenia súvisiace s ukladaním do vyrovnávacej pamäte sú odlišné pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET pre koncové zariadenia. ESET Management Agent dokáže spravovať nastavenia bezpečnostných produktov ESET na klientskych zariadeniach. Proxy pre ESET Endpoint Security môžete nastaviť nasledujúcimi spôsobmi:

lokálne z používateľského rozhrania,

v ESET PROTECT Web Console použitím politiky (odporúčaný spôsob správy nastavení klientskych zariadení).

Ukladanie výsledkov z ESET LiveGuard Advanced

Apache HTTP Proxy dokáže ukladať do vyrovnávacej pamäte aj výsledky z ESET LiveGuard Advanced. Toto ukladanie si vyžaduje špecifickú konfiguráciu, ktorá je súčasťou Apache HTTP Proxy distribuovaného spoločnosťou ESET. Ukladanie výsledkov z ESET LiveGuard Advanced do vyrovnávacej pamäte odporúčame používať vždy, keď je to možné. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii danej služby.

Používanie Apache ako HTTP Proxy na komunikáciu medzi agentom a serverom

Pri správnom nastavení môže byť Apache HTTP Proxy použité na zozbieravanie a preposielanie dát zo súčastí ESET PROTECT vo vzdialenej lokalite. Jedno proxy riešenie môže byť použité na ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte (odporúča sa Apache HTTP Proxy) a druhé proxy riešenie na komunikáciu medzi agentom a serverom. Je možné použiť Apache HTTP Proxy aj na oba tieto účely, tento postup však neodporúčame v sieťových prostrediach s viac ako 10 000 klientskymi zariadeniami na jedno proxy zariadenie. V podnikovom prostredí (viac ako 1 000 spravovaných počítačov) odporúčame používať vyhradený Apache HTTP Proxy server.

Viac o funkcii proxy sa dozviete na nasledujúcom odkaze.

Ako nastaviť HTTP Proxy

Nato, aby ste mohli používať proxy, musíte nastaviť názov hostiteľa pre HTTP Proxy v politike agenta (Pokročilé nastavenia > HTTP Proxy). Na ukladanie dát do vyrovnávacej pamäte a preposielanie komunikácie môžete použiť rôzne proxy – pozrite si nastavenia politiky nižšie:

Globálne proxy – na ukladanie stiahnutých dát do vyrovnávacej pamäte a preposielanie komunikácie agenta bude použité jedno proxy riešenie.

Rôzne proxy pre každú službu – na ukladanie stiahnutých dát do vyrovnávacej pamäte a preposielanie komunikácie budú použité samostatné proxy riešenia.

Apache HTTP Proxy v sieťovej infraštruktúre

Nasledujúci diagram znázorňuje použitie proxy servera (Apache HTTP Proxy) na prenos informácií z ESET cloudu na jednotlivé súčasti ESET PROTECT a produkty ESET pre koncové zariadenia.

scheme_http_proxy_noRemoteLocation

scheme_http_proxy


important

Použitím proxy chain (reťazenia proxy) môžete do vzdialenej lokality pridať ďalšiu službu proxy. Majte na pamäti, že ESET PROTECT nepodporuje proxy chaining v prípade, že proxy vyžadujú autentifikáciu. Môžete použiť vlastné transparentné webové proxy riešenie – avšak v tomto prípade bude pravdepodobne potrebné upraviť jeho konfiguráciu nad rámec toho, čo spomíname v tejto kapitole.

scheme_http_proxy_chaining


note

Na offline aktualizáciu detekčného jadra použite namiesto Apache HTTP Proxy nástroj Mirror Tool (dostupné pre Windows a Linux).