ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Instalace na Windows pomocí all-in-one balíčku

ESET PROTECT Agenta můžete na klientskou stanici nasadit mnoha způsoby. Záleží pouze na vašem prostředí a vašich požadavcích. Nejjednodušší cestou je použití ESET PROTECT all-in-one instalačního balíčku. Prostřednictvím něj nainstalujete všechny potřebné součásti ESET PROTECT na jeden server.

Při instalaci po komponentách si můžete ESET PROTECT infrastrukturu přizpůsobit svým potřebám a pro splnění požadavkům provést instalaci na více strojů.

ESET PROTECT můžete nainstalovat:

Prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku (ESET PROTECT Server, ESET Bridge (HTTP Proxy) nebo Mobile Device Connector)

Jednotlivě prostřednictvím instalačních balíčků jednotlivých ESET PROTECT komponent

Dále podporujeme a máme zpracovány tyto scénáře:

Instalace s použitím vlastních certifikátů

Instalace na failover cluster

Ve většině instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET PROTECT na rozdílné stroje – v závislosti na síťové architektuře, požadavcích na výkon atp. Pro individuální instalaci ESET PROTECT budete potřebovat následující komponenty.

Instalace komponent jádra:

ESET PROTECT Server

ESET PROTECT Web ConsoleESET PROTECT Web Console můžete rovněž nainstalovat na jiný počítač, než na kterém běží ESET PROTECT Server.

ESET Management Agent (musí být nainstalován na všech klientech, volitelně na ESET PROTECT Serveru)

Instalace volitelných komponent:

RD Sensor

Mobile Device Connector

ESET Bridge HTTP Proxy

Mirror Tool

Další informace naleznete v kapitole Instalace ESET PROTECT prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku.

Informace týkající se aktualizace ESMC na ESET PROTECT 10.1 máme popsány v samostatné kapitole.