ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Komponenty instalované na Windows

Ve většině instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET PROTECT na rozdílné stroje – v závislosti na síťové architektuře, požadavcích na výkon atp. Pro individuální instalaci ESET PROTECT budete potřebovat následující komponenty.

Instalace komponent jádra:

ESET PROTECT Server

ESET PROTECT Web ConsoleESET PROTECT Web Console můžete rovněž nainstalovat na jiný počítač, než na kterém běží ESET PROTECT Server.

ESET Management Agent (musí být nainstalován na všech klientech, volitelně na ESET PROTECT Serveru)

Instalace volitelných komponent:

RD Sensor

Mobile Device Connector

ESET Bridge HTTP Proxy

Mirror Tool

Další informace naleznete v kapitole Instalace ESET PROTECT prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku.

Informace týkající se aktualizace ESMC na ESET PROTECT 10.1 máme popsány v samostatné kapitole.

Pokud chcete spustit instalační balíček ve svém lokálním jazyce, je potřeba spustit MSI balíček ESET PROTECT komponenty z příkazového řádku s dodatečnými parametry.

Níže uvádíme příklad pro spuštění instalační balíčku ve slovenštině:

msi_lang_cmd

Jako hodnotu parametru TRANSFORMS použijte odpovídající jazykový kód z tabulky níže:

Jazyk

Kód

English (United States)

en-US

Arabic (Egypt)

ar-EG

Chinese Simplified

zh-CN

Chinese Traditional

zh-TW

Croatian (Croatia)

hr-HR

Czech (Czech Republic)

cs-CZ

French (France)

fr-FR

French (Canada)

fr-CA

German (Germany)

de-DE

Greek (Greece)

el-GR

Hungarian (Hungary)*

hu-HU

Indonesian (Indonesia)*

id-ID

Italian (Italy)

it-IT

Japanese (Japan)

ja-JP

Korean (Korea)

ko-KR

Polish (Poland)

pl-PL

Portuguese (Brazil)

pt-BR

Russian (Russia)

ru-RU

Spanish (Chile)

es-CL

Spanish (Spain)

es-ES

Slovak (Slovakia)

sk-SK

Turkish (Turkey)

tr-TR

Ukrainian (Ukraine)

uk-UA

* V tomto jazyce je dostupný pouze produkt, nikoli online příručka.