ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Instalace na Failover Cluster (Windows)

Níže uvádíme postup pro instalaci ESET PROTECT v prostředí Failover Cluster provozovaného na Windows:


note

Instalaci ESET PROTECT Server na cluster máme popsanou také v Databázi znalostí.

1.Vytvořte Failover Cluster se sdíleným diskem:

Návod pro vytvoření failover clusteru na Windows Server 2016 a 2019

Návod pro vytvoření failover clusteru na Windows Server 2012 a 2012 R2

2. V průvodci vytvořením clusteru definujte požadovaný název a IP adresu.

3.Připojte sdílený disk k uzlu1 a nainstalujte na něj ESET PROTECT Server. V průběhu instalace vyberte možnost, že jedná o instalaci na cluster. Dále jako úložiště pro data aplikace vyberte daný sdílený disk. Do certifikátu ESET PROTECT Server zadejte správnou IP adresu nebo název clusteru. Tento údaj si zapamatujte a použijte jej v kroku 6 při definování role ESET PROTECT Server ve správci clusteru.

4.Zastavte službu ESET PROTECT Server Server na uzlu1 a připojte sdílený disk k uzlu2. Nainstalujte ESET PROTECT Server prostřednictvím samostatného balíčku. Opět v průběhu instalace vyberte možnost, že se jedná o instalaci na cluster a data aplikace uložte na sdílený disk. Sdílený disk vyberte jako úložiště dat aplikace. Údaje pro připojení do databáze a certifikáty ponechte beze změny – zadali jste se již v průběhu instalace ESET PROTECT Server na uzel1.

5.Na firewallu povolte všechny potřebné porty používané ESET PROTECT Server.

6.Ve správci clusteru vytvořte roli (Configure Role > Select Role > Generic service) pro službu ESET PROTECT Server. Ze seznamu dostupných služeb vyberte ESET PROTECT Server. Je nezbytně nutné použít pro roli stejný název, který jste zadali do serverového certifikátu.

7.Na oba uzly nainstalujte ESET Management Agenta. Agenta nasměrujte na roli ESET PROTECT Serveru definovanou v kroku 6, nikoli localhost. Data uložte na lokální disk uzlu (nikoli na sdílený disk).

8.Webový server (Apache Tomcat) není na clusteru podporován. Můžete je však nainstalovat na disk, který není součástí clusteru, případně jiný server.

a.Web Console nainstalujte na jiný stroj v síti, a následně upravte konfiguraci tak, aby se připojovala na roli clusteru ESET PROTECT.

b.Konfigurační soubor konzole naleznete ve složce: C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

c.Otevřete si jej v textovém editoru. Najděte řádek server_address=localhost a hodnotu localhost nahraďte IP adresou nebo názvem role clusteru ESET PROTECT.