Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση στοιχείου στο Linux

Στα περισσότερα σενάρια εγκατάστασης, πρέπει να εγκαταστήσετε διαφορετικά στοιχεία του ESET PROTECT σε διαφορετικούς υπολογιστές ώστε να εξυπηρετούνται οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές δικτύου, να πληρούνται οι απαιτήσεις επιδόσεων ή για άλλους λόγους.

Ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για την εγκατάσταση του ESET PROTECT.

Εγκατάσταση βασικών στοιχείων

Διακομιστής ESET PROTECT

Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECTΜπορείτε να εγκαταστήσετε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT σε έναν διαφορετικό υπολογιστή από τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο διακομιστής ESET PROTECT.

Φορέας ESET Management

ένας διακομιστής βάσης δεδομένων

Εγκατάσταση προαιρετικών στοιχείων

Αισθητήρας RD

Σύνδεση κινητών συσκευών

ESET Bridge Διακομιστής Μεσολάβησης HTTP

Εργαλείο ειδώλου

Για να αναβαθμίσετε το ESET PROTECT για Linux στην πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Εργασία αναβάθμισης στοιχείων ή στο σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης.