Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση βήμα προς βήμα του ESET PROTECT σε σύστημα Linux

Σε αυτό το σενάριο εγκατάστασης θα προσομοιώσουμε την εγκατάσταση του διακομιστή ESET PROTECT και της κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT βήμα προς βήμα. Θα προσομοιώσουμε την εγκατάσταση με χρήση MySQL.


note

Οδηγίες εγκατάστασης για επιλεγμένες διανομές Linux

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης με οδηγίες ειδικά για τη διανομή:

CentOS 7

Debian 10

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

Πριν από την εγκατάσταση

1.Επαληθεύστε ότι ο διακομιστής βάσης δεδομένων υπάρχει στο δίκτυό σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση σε αυτόν στον τοπικό/απομακρυσμένο διακομιστή σας. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί διακομιστής βάσης δεδομένων, εγκαταστήστε και ρυθμίστε τις παραμέτρους σε έναν νέο.

2.Πραγματοποιήστε λήψη των ανεξάρτητων στοιχείων του ESET PROTECT για Linux (Φορέα, Διακομιστή, Κονσόλα διαδικτύου). Μπορείτε να βρείτε αυτά τα αρχεία εγκατάστασης στην κατηγορία Ανεξάρτητα προγράμματα εγκατάστασης του ESET PROTECT που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ESET.

Διαδικασία εγκατάστασης

Πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή sudo ή δικαιώματα root για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

1.Εγκαταστήστε τα απαιτούμενα πακέτα για το διακομιστή ESET PROTECT.

2.Διαμορφώστε τη σύνδεση με το διακομιστή MySQL, όπως περιγράφεται στο θέμα Διαμόρφωση MySQL.

3.Επιβεβαίωση της ρύθμισης παραμέτρων του προγράμματος οδήγησης MySQL ODBC. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων ODBC) για περισσότερες πληροφορίες.

4.Προσαρμόστε τις παραμέτρους εγκατάστασης και εκτελέστε την εγκατάσταση διακομιστή ESET PROTECT. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση διακομιστή - Linux.

5.Εγκαταστήστε τα απαιτούμενα πακέτα Java και Tomcat και εγκαταστήστε την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη σύνδεση HTTPS στην κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις της σύνδεσης HTTPS/SSL.

6.Εγκαταστήστε το φορέα ESET Management στον υπολογιστή του διακομιστή.


note

Συνιστάται να καταργήσετε εντολές που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης) από το ιστορικό της γραμμής εντολών:

1.Εκτελέστε το στοιχείο history για να δείτε τη λίστα όλων των εντολών στο ιστορικό.

2.Εκτελέστε το στοιχείο history -d line_number (καθορίστε τον αριθμό γραμμής της εντολής). Εναλλακτικά, εκτελέστε το στοιχείο history -c για να καταργήσετε ολόκληρο το ιστορικό της γραμμής εντολών.