Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εργαλείο ειδώλου - Linux

Είστε χρήστης των Windows;

Το εργαλείο ειδώλου είναι απαραίτητο για τις ενημερώσεις του μηχανισμού ανίχνευσης χωρίς σύνδεση. Εάν οι υπολογιστές-πελάτες σας δεν έχουν σύνδεση στο Internet και χρειάζονται ενημερώσεις του μηχανισμού ανίχνευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ειδώλου για να λαμβάνετε αρχεία ενημέρωσης από τους διακομιστές ενημέρωσης της ESET και να τα αποθηκεύετε τοπικά.


note

Το Εργαλείο ειδώλου έχει τις εξής λειτουργίες:

Ενημερώσεις μονάδων – Πραγματοποιεί λήψη ενημερώσεων του μηχανισμού ανίχνευσης και άλλων μονάδων προγράμματος, αλλά όχι αυτόματες ενημερώσεις (uPCU).

Δημιουργία αποθετηρίου – Μπορεί να δημιουργήσει ένα πλήρες αποθετήριο χωρίς σύνδεση, το οποίο συμπεριλαμβάνει αυτόματες ενημερώσεις (uPCU).

Το εργαλείο ειδώλου δεν πραγματοποιεί λήψη δεδομένων του ESET LiveGrid®.

Προαπαιτούμενα

Το αποθετήριο όπου δημιουργείται το είδωλο πρέπει να έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εκτέλεσης για όλους τους χρήστες. Εκτελέστε αυτήν την εντολή ως χρήστης με δικαιώματα για να εκχωρήσετε το δικαίωμα: chmod 755 mirror/folder/path (αντικαταστήστε τη διαδρομή mirror/folder/path με τη διαδρομή του φακέλου ειδώλου).

Ο φάκελος προορισμού πρέπει να είναι διαθέσιμος για κοινή χρήση, με υπηρεσία Samba/Windows ή HTTP/FTP, ανάλογα με τον τρόπο πρόσβασης που θέλετε για τις ενημερώσεις.

oΠροϊόντα ασφάλειας ESET για Windows - Μπορείτε να τα ενημερώνετε απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας HTTP ή έναν κοινόχρηστο φάκελο.

oΠροϊόντα ασφάλειας ESET για Linux/macOS - Μπορείτε να τα ενημερώνετε απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας μόνο HTTP. Εάν χρησιμοποιείτε έναν κοινόχρηστο φάκελο, πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή με το προϊόν ασφάλειας ESET.

Πρέπει να έχετε ένα έγκυρο αρχείο άδειας χρήσης εκτός σύνδεσης που περιλαμβάνει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Κατά τη δημιουργία ενός αρχείου άδειας χρήσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα από το στοιχείο Συμπερίληψη ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Επίσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα Όνομα της άδειας χρήσης. Για την ενεργοποίηση του εργαλείου ειδώλου και τη δημιουργία του ειδώλου ενημέρωσης απαιτείται αρχείο άδειας χρήσης εκτός σύνδεσης.

create_offline_lic_file

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ειδώλου

1.Πραγματοποιήστε λήψη του εργαλείου ειδώλου από τη σελίδα λήψεων της ESET (ενότητα Ανεξάρτητα προγράμματα εγκατάστασης).

2.Αποσυμπιέστε τον ληφθέντα αρχειοθήκη.

3.Ανοίξτε το τερματικό στον φάκελο με το αρχείο MirrorTool και κάντε το αρχείο εκτελέσιμο:

chmod +x MirrorTool

4.Εκτελέστε την παρακάτω εντολή για να προβάλετε όλες τις διαθέσιμες παραμέτρους για το Εργαλείο ειδώλου και την έκδοσή του:

./MirrorTool --help

 

mirror_tool_help_linux


note

Σε όλα τα φίλτρα γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους για να δημιουργήσετε το είδωλο του αποθετηρίου ή το είδωλο των μονάδων:

arrow_down_business Παράμετροι για το είδωλο του αποθετηρίου και για το είδωλο των μονάδων

arrow_down_business Παράμετροι ειδικά για το αποθετήριο

arrow_down_business Παράμετροι ειδικά για τις μονάδες

 

Παράμετρος

Περιγραφή

--updateServer

Το Mirror Tool δημιουργεί μια δομή φακέλων που είναι διαφορετική από αυτή του ειδώλου του τερματικού. Κάθε φάκελος διατηρεί αρχεία ενημέρωσης για μια ομάδα προϊόντων.


warning

Πρέπει να καθορίσετε τον πλήρη σύνδεσμο του διακομιστή ενημέρωσης (πλήρη διαδρομή στον σωστό φάκελο) στις ρυθμίσεις ενημέρωσης του προϊόντος που χρησιμοποιεί το είδωλο.

--offlineLicenseFilename

Πρέπει να καθορίσετε μια διαδρομή προς το αρχείο άδειας χρήσης εκτός σύνδεσης (όπως αναφέρεται παραπάνω).

--mirrorOnlyLevelUpdates

Δεν απαιτείται όρισμα. Εάν οριστεί, θα γίνει λήψη μόνο ενημερώσεων επιπέδου (δεν θα γίνει λήψη nano ενημερώσεων). Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους τύπους ενημερώσεων στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης.

--mirrorFileFormat


warning

Πριν χρησιμοποιήσετε την παράμετρο --mirrorFileFormat, βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον σας δεν περιέχει παλαιότερες (6.5 και παλαιότερες) και νεότερες (6.6. και νεότερες) εκδόσεις προϊόντων ασφαλείας της ESET. Η εσφαλμένη χρήση αυτής της παραμέτρου ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένες ενημερώσεις των προϊόντων ασφαλείας της ESET.

Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο αρχείων ενημέρωσης που θα ληφθούν. Πιθανές τιμές (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων):

dat - Χρησιμοποιήστε αυτή την τιμή εάν έχετε περιβάλλον μόνο με προϊόντα ασφαλείας ESET εκδόσεις 6.5 και παλαιότερες.

dll - Χρησιμοποιήστε αυτή την τιμή εάν έχετε περιβάλλον μόνο με προϊόντα ασφαλείας ESET εκδόσεις 6.6 και νεότερες.

Η παράμετρος παραβλέπεται κατά τη δημιουργία ενός ειδώλου για προϊόντα παλαιού τύπου (ep4, ep5).

--compatibilityVersion

Αυτή η προαιρετική παράμετρος εφαρμόζεται στο εργαλείο ειδώλου που διανέμεται με το ESET PROTECT 8.1 και νεότερες εκδόσεις.

Το εργαλείο ειδώλου θα πραγματοποιήσει λήψη αρχείων ενημέρωσης που είναι συμβατά με την έκδοση αποθετηρίου του ESET PROTECT που καθορίζετε στο όρισμα της παραμέτρου σε μορφή x.x ή x.x.x.x, για παράδειγμα: --compatibilityVersion 10.0 ή --compatibilityVersion 8.1.13.0.

Η παράμετρος --compatibilityVersion εξαιρεί τις αυτόματες ενημερώσεις (uPCU) από το είδωλο. Εάν χρειάζεστε τις αυτόματες ενημερώσεις (uPCU) στο περιβάλλον σας και θέλετε να μειώσετε το μέγεθος του ειδώλου, χρησιμοποιήστε την παράμετρο --filterFilePath.


note

Για να μειώσετε την ποσότητα δεδομένων που λαμβάνονται από το αποθετήριο της ESET, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τις νέες παραμέτρους στο Εργαλείο ειδώλου που διανέμεται με το ESET PROTECT 9: --filterFilePath και --dryRun:

1.Δημιουργήστε ένα φίλτρο σε μορφή JSON (δείτε τη διαδρομή --filterFilePath παρακάτω).

2.Εκτελέστε μια δοκιμαστική εκτέλεση του Εργαλείου ειδώλου με την παράμετρο --dryRun (δείτε παρακάτω) και προσαρμόστε το φίλτρο όπως απαιτείται.

3.Εκτελέστε το Εργαλείο ειδώλου με την παράμετρο --filterFilePath και το καθορισμένο φίλτρο λήψης, μαζί με τις παραμέτρους --intermediateRepositoryDirectory και --outputRepositoryDirectory.

4.Εκτελείτε το Εργαλείο ειδώλου τακτικά, ώστε να χρησιμοποιείτε πάντα τα πιο πρόσφατα προγράμματα εγκατάστασης.

Παράμετρος

Περιγραφή

--filterFilePath

Χρησιμοποιήστε αυτήν την προαιρετική παράμετρο για να φιλτράρετε προϊόντα ασφάλειας ESET με βάση ένα αρχείο κειμένου σε μορφή JSON, το οποίο τοποθετείται στον ίδιο φάκελο με το εργαλείο ειδώλου, για παράδειγμα: --filterFilePath filter.txt)

arrow_down_business Περιγραφή ρύθμισης παραμέτρων φίλτρου:

--dryRun

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την προαιρετική παράμετρο, το εργαλείο ειδώλου δεν θα πραγματοποιήσει λήψη κανενός αρχείου, αλλά θα δημιουργήσει ένα αρχείο .csv στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα πακέτα που θα ληφθούν.

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την παράμετρο χωρίς τις υποχρεωτικές παραμέτρους --intermediateRepositoryDirectory και --outputRepositoryDirectory, για παράδειγμα:

Windows: MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT --dryRun test.csv

Linux: sudo ./MirrorTool --repositoryServer AUTOSELECT --dryRun test.csv


note

Ορισμένα προγράμματα εγκατάστασης της ESET δεν έχουν συγκεκριμένη γλώσσα (με κώδικα γλώσσας multilang) και το Εργαλείο ειδώλου θα τα καταχωρίσει στο αρχείο .csv ακόμα και αν καθορίσετε γλώσσες στην παράμετρο --filterFilePath.

 

Εάν χρησιμοποιείτε την παράμετρο --dryRun καθώς επίσης και τις παραμέτρους --intermediateRepositoryDirectory --outputRepositoryDirectory, το εργαλείο ειδώλου δεν εκκαθαρίζει το outputRepositoryDirectory.

--listUpdatableProducts

Καταγράψτε σε λίστα όλα τα προϊόντα ESET για τα οποία μπορεί το Mirror Tool να λαμβάνει ενημερώσεις μονάδων (εκτός αν χρησιμοποιείται η παράμετρος --excludedProducts).

Η παράμετρος είναι διαθέσιμη από τις εκδόσεις Mirror Tool: 1.0.1294.0 (Windows), 1.0.2226.0 (Linux).

Δομή φακέλου του Mirror Tool

Από προεπιλογή, εάν δεν καθορίσετε την παράμετρο --updateServer, το Mirror Tool δημιουργεί αυτήν τη δομή φακέλου στον διακομιστή HTTP:


important

Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής ειδώλου μόνο HTTP

Βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός διακομιστής ειδώλου χρησιμοποιεί πρωτόκολλα HTTP και HTTPS ή μόνο HTTPS. Εάν ο διακομιστής ειδώλου χρησιμοποιεί μόνο HTTP, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργασία υπολογιστή-πελάτη «Εγκατάσταση λογισμικού», επειδή δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη του προϊόντος ασφάλειας ESET από έναν διακομιστή HTTP.

Προεπιλεγμένοι φάκελοι του Mirror Tool

Προϊόν ασφάλειας ESET

Διακομιστής ενημέρωσης (σύμφωνα με την τοποθεσία ρίζας του διακομιστή HTTP)

mirror/eset_upd/era6

Ο φάκελος ειδώλου era6 είναι κοινός για αυτές τις λύσεις απομακρυσμένης διαχείρισης της ESET: ERA 6, ESMC 7 και ESET PROTECT.

Για να ενημερώσετε το ESET PROTECT 10 από το είδωλο, ρυθμίστε τον διακομιστή ενημέρωσης σε http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

mirror/eset_upd/ep[έκδοση]

ESET Endpoint Antivirus/Security έκδοση 6.x (και νεότερες εκδόσεις) για Windows. Κάθε κύρια έκδοση έχει το φάκελό της, για παράδειγμα ep10 για την έκδοση 10.x.

http://your_server_address/mirror/eset_upd/ep10 (ένα παράδειγμα για την έκδοση 10.x)

mirror/eset_upd/v5

ESET Endpoint Antivirus/Security έκδοση 5.x για Windows

http://your_server_address/mirror/eset_upd/v5


important

Προϊόντα ασφάλειας ESET Linux/macOS

Πρέπει να καθορίσετε την παράμετρο --updateServer και να δημιουργήσετε πρόσθετους φακέλους για να ενημερώσετε τα προϊόντα ασφάλειας ESET για Linux/macOS από το είδωλο HTTP (βλ. παρακάτω).

--updateServer

Πρόσθετος φάκελος του Mirror Tool

Προϊόν ασφάλειας ESET

Διακομιστής ενημέρωσης (σύμφωνα με την τοποθεσία ρίζας του διακομιστή HTTP)

http://update.eset.com/eset_upd/businesslinux

mirror/eset_upd/BusinessLinux

ESET Endpoint Antivirus για Linux

http://your_server_address/mirror/eset_upd/BusinessLinux

http://update.eset.com/eset_upd/serverlinux

mirror/eset_upd/LinuxServer

ESET Server Security για Linux

http://your_server_address/mirror/eset_upd/LinuxServer

http://update.eset.com/eset_upd/businessmac

mirror/eset_upd/BusinessMac

ESET Endpoint Security; έκδοση 7.x+ για macOS

http://your_server_address/mirror/eset_upd/BusinessMac

 

arrow_down_business Πίνακας κωδικών γλώσσας

sudo ./MirrorTool --mirrorType regular \

--intermediateUpdateDirectory /tmp/mirrorTool/mirrorTemp \

--offlineLicenseFilename /tmp/mirrorTool/offline.lf \

--outputDirectory /tmp/mirrorTool/mirror

Ακολουθεί ένα παράδειγμα πιο προηγμένης ρύθμισης παραμέτρων για ένα αποθετήριο εκτός σύνδεσης με επιλεγμένα προϊόντα, γλώσσες και ενεργοποιημένη λήψη αρχείων παλαιού τύπου, τα οποία καθορίζονται στο αρχείο filter.txt (δείτε το παράδειγμα περιεχομένων του αρχείου στις λεπτομέρειες της παραμέτρου --filterFilePath παραπάνω):

sudo ./MirrorTool --repositoryServer AUTOSELECT \

--intermediateRepositoryDirectory /tmp/repoTemp \

--outputRepositoryDirectory /var/lib/tomcat9/webapps/mirrorRepo \

--filterFilePath filter.txt


note

Συνιστάται να καταργήσετε εντολές που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης) από το ιστορικό της γραμμής εντολών:

1.Εκτελέστε το στοιχείο history για να δείτε τη λίστα όλων των εντολών στο ιστορικό.

2.Εκτελέστε το στοιχείο history -d line_number (καθορίστε τον αριθμό γραμμής της εντολής). Εναλλακτικά, εκτελέστε το στοιχείο history -c για να καταργήσετε ολόκληρο το ιστορικό της γραμμής εντολών.

Εργαλείο ειδώλου και ρυθμίσεις ενημέρωσης

Για να αυτοματοποιήσετε τις λήψεις για ενημερώσεις λειτουργικών μονάδων, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του Εργαλείου ειδώλου. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την Κονσόλα διαδικτύου και πλοηγηθείτε στα στοιχεία Εργασίες υπολογιστή-πελάτη > Λειτουργικό σύστημα > Εκτέλεση εντολής. Επιλέξτε Γραμμή εντολής που θα εκτελεστεί (συμπεριλαμβανομένης μιας διαδρομής προς το αρχείο MirrorTool.exe) και ένα εύλογο ερέθισμα (όπως μια έκφραση CRON για κάθε ώρα 0 0 * * * ? *). Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Χρονοδιάγραμμα εργασιών των Windows ή το Cron σε Linux.

Για να διαμορφώσετε τις ενημερώσεις σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές-πελάτες, δημιουργήστε μια νέα πολιτική και διαμορφώστε το Διακομιστή ενημέρωσης για να κατευθύνει στη διεύθυνση ειδώλου ή τον κοινόχρηστο φάκελό σας.