Factory reset

Pokud chcete vrátit ESET PROTECT virtuální appliance do výchozího stavu, v jakém byla po nasazení a nastavit si ji znovu, můžete k tomu použít právě tuto úlohu. Po jejím spuštění dojde k odstranění všech ESET PROTECT komponent včetně databáze a souvisejících nastavení.


warning

Před obnovením do továrního nastavení doporučujeme provést zálohu ESET PROTECT databáze. V průběhu obnovení dojde k zahození databáze.

Na výchozí hodnoty se obnoví pouze hodnoty, které jste změnili prostřednictvím prvotní konfigurace ESET PROTECT VA, ostatní nastavení zůstanou beze změny. V ojedinělých případech se obnovení do továrního nastavení nemusí zdařit. V takovém případě doporučujeme nasadit novou ESET PROTECT virtuální appliance. Dále pokračujte kroky z kapitoly aktualizace a migrace nebo disaster recovery.

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Factory reset a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

factory_reset

2.Potvrďte stisknutím klávesy Enter a vyčkejte na provedení všech akcí. Pokud jste se rozhodli, že nechcete obnovit nastavení ESET PROTECT VA, stále se můžete pomocí kláves CTRL + C vrátit zpět.


warning

Stisknutí kláves CTRL + C v průběhu procesu obnovení může vést k poškození virtuální appliance.

factory_reset_02


note

Pokud se na obrazovce zobrazí chyby, zkuste appliance obnovit znovu do továrního nastavení. V případě, že obnovení appliance do továrního nastavení nepomůže, doporučujeme nasadit novou appliance a dále postupuje podle kroků uvedených v kapitole aktualizace a migrace nebo disaster recovery.

Při obnovení továrního nastavení dojde k:

resetování nastavení sítě, obnovení hesel a názvu stroje

deaktivování Webminu, smazání konfiguračních souborů, balíčků a systémových protokolů

odstranění všech dat z ESET PROTECT databáze

obnovení hesla databázového uživatele ESET PROTECT

Po restartování ESET PROTECT virtuální appliance bude v původním stavu, jako po čerstvém nasazení, a připravena ke konfiguraci.


note

Vámi provedené změny a nastavení nesouvisející s ESET PROTECT zůstanou beze změny.