Aktualizace/migrace ESET PROTECT virtuální appliance

Pro aktualizaci nebo migraci své virtuální appliance můžete využít níže uvedení kroky:

Aktualizace – proces, při kterém se nainstaluje novější verzie ESET PROTECT komponent.

Migrace – proces, při kterém se přesune obsah ESET PROTECT VA na jinou instanci ve stejné verzi.

Migrace a aktualizace – proces, při kterém se přesune obsah ESET PROTECT VA na jinou instanci ve vyšší verzi.

 


note

Ve ESET PROTECT virtuální appliance od verze 8.1 je ve výchozím nastavení aktivní rozšířené zabezpečení. Pokud používáte ESMC nebo ESET PROTECT virtuální appliance 8.0 a máte rozšířené zabezpečení deaktivované, pro přechodu na ESET PROTECT virtuální appliance 8.1 a novější zůstane rozšířené zabezpečení vypnuté.

Před aktualizací/migrací

Před zahájením migrace nebo aktualizace ESMC/ESET PROTECT proveďte zálohu databáze, exportujte veřejný klíč certifikační autority a klientské certifikáty.

Migrace databáze vs Aktualizace součástí

Svou virtuální appliance můžete aktualizovat dvěma způsoby:

Přemigrováním databáze – tímto aktualizujete celou appliance (včetně operačního systému), nejen samotný ESET PROTECT server. Jedná se o složitější proces, který vyžaduje v průběhu migrace dvě souběžně běžící appliance. Tento postup je doporučen při aktualizaci mezi hlavními verzemi nebo při řešení problémů.

Aktualizace prostřednictvím klientské úlohy spuštěné z webové konzole – jedná se o jednodušší proces, který nevyžaduje přístup k appliance, pouze k Web Console. Tento postup doporučujeme při aktualizaci na minoritní verzi nebo při aplikování hotfixů.

Proces aktualizace a migrace (doporučený způsob aktualizace)

Podle níže uvedených kroků přemigrujete a aktualizujete ESET PROTECT virtuální appliance.

1.Stáhněte si z webových stránek společnosti ESET aktuální verzi protect_appliance.ova, resp. protect_appliance.vhd.zip v případě Microsoft Hyper-V.

2.Nasaďte novou ESET PROTECT VA. Projděte si kroky pro nasazení ESET PROTECT. Zatím novou ESET PROTECT VA nekonfigurujte.

3.Přemigrujte databázi ze staré VA. Pro více informací přejděte do kapitoly Migrace databáze ze starého serveru.


important

Prozatím původní VA server neodinstalovávejte/nemažte.

4.Dokončete konfiguraci ESET PROTECT VA prostřednictvím webového rozhraní.

5.Ujistěte se, že se nová virtuální appliance chová stejně, jako předchozí:ESET PROTECT

oPokud má nová ESET PROTECT VA odlišnou IP adresu:

a)Na starém ESET PROTECT serveru vytvořte politiku pro ESET_MNG agenta, prostřednictvím které jej přesunete na nový server a přiřaďte ji všem zařízením (ideálně nejnadřazenější skupině Všechna zařízení).

b)Vyčkejte, až si všichni ESET Management agenti politiku převezmou.

c)Ujistěte se, že se všechny stanice připojují k nové ESET PROTECT VA.

d)Nyní můžete původní VA vypnout a zahodit.


important

Důrazně nedoporučujeme pro odinstalaci starého ESET PROTECT VA Serveru používat odinstalační skript. Tím dojde zároveň k odasociování (odstranění) všech licencí z nového ESET PROTECT serveru (jeho databáze). Pro zabránění vzniku této situace smažte před odinstalovám databázi starého ESET PROTECT serveru (příkazem DROP DATABASE).

oPokud má nová ESET PROTECT VA stejnou IP adresu:

 


important

Ujistěte se, že nový ESET PROTECT Server má stejné síťové nastavení (IP adresu, FQDN, název serveru, DNS SRV záznam) jako původní. Pokud používáte hostname, stačí změnit záznam na DNS serveru.

a)Vypněte původní VA.

b)Zapněte novou ESET PROTECT VA.

c)Ujistěte se, že se všechny stanice připojují k nové ESET PROTECT VA.

d)Nyní můžete původní VA vypnout a zahodit.


important

Důrazně nedoporučujeme pro odinstalaci starého ESET PROTECT VA Serveru používat odinstalační skript. Tím dojde zároveň k odasociování (odstranění) všech licencí z nového ESET PROTECT serveru (jeho databáze). Pro zabránění vzniku této situace smažte před odinstalovám databázi starého ESET PROTECT serveru (příkazem DROP DATABASE).

6.Aktualizujte několik ESET Management agentů prostřednictvím klientské úlohy na ESET PROTECTaktualizaci součástí infrastruktury.

7.Pokud se agenti po provedení aktualizace připojují, aktualizujte zbytek infrastruktury.

Proces aktualizace (alternativní způsob aktualizace)


important

Aktualizováním ESMC nebo starší verze ESET PROTECT nedojde k aktualizaci softwaru dostupného na virtuální appliance (operačního systému, balíčků vyžadovaných pro správnou funkci ESET PROTECT serveru). Z tohoto důvodu doporučujeme po dokončení aktualizace provést migraci na novou appliance.

Aktualizujte komponenty na VA prostřednictvím klientské úlohy na Aktualizaci součástí.

1.Nejprve aktualizujte ESET PROTECT server.

2.Aktualizujte několik ESET Management agentů.

3.Pokud se agenti po provedení aktualizace připojují, aktualizujte zbytek infrastruktury.