Disaster recovery ESET PROTECT virtuální appliance

V případě, že přestal virtuální stroj fungovat a nejde spustit, došlo k jeho poškození nebo jste nedopatřením smazali stroj z úložiště, pomocí následujících kroků můžete ESET PROTECT komponentu uvést do původního stavu bez toho, aniž byste přišli o data.


note

Abyste mohli obnovit ESET PROTECT virtuální appliance do původního funkčního stavu, musíte mít zálohu databáze.

1.Stáhněte si z webových stránek společnosti ESET aktuální verzi protect_appliance.ova, resp. protect_appliance.vhd.zip v případě Microsoft Hyper-V. Získáte tak zároveň nejnovější verzi ESET PROTECT VA.

2.Nasaďte novou ESET PROTECT VA, ale zatím ji nekonfigurujte. Projděte si kroky pro nasazení ESET PROTECT.

3.Aktivujte Webmin, abyste mohli nahrát MySQL soubor se zálohou databáze. Více informací naleznete v kapitole Zapnutí/vypnutí vzdáleného přístupu.

4.Obnovte databázi z nahraného souboru. Více informací naleznete v kapitole Obnovení databáze.

5.Nakonfigurujte čerstvě nasazenou ESET PROTECT VA s obnovenou databází tak, jako původní VA. Více informací naleznete v kapitole Konfiguraci ESET PROTECT virtuální appliance.