Záloha databáze

Zálohování představuje nezbytnou součást pro zabránění ztráty dat (disaster recovery). Pomocí této funkce (Backup database) vytvoříte zálohu ESET PROTECT databáze. MySQL soubor s názvem era-backup.sql se vytvoří do složky root.


note

Alternativu k zálohování databáze představují snapshoty celého virtuálního stroje. Tím si zachováte celou ESET PROTECT virtuální appliance, včetně veškerého nastavení společně s ESET PROTECT databází. Při návratu ke staršímu snapshotu nezapomeňte spustit úlohu pro Reset po obnovení snapshotu, čímž vynutíte synchronizaci dat.


important

ESET PROTECT databázi doporučujeme pravidelně zálohovat a zálohu ukládat na externí úložiště. Pokud by došlo k problémům a ztrátě dat, budete mít k dispozici kopii ESET PROTECT databáze – uloženou mimo ESET PROTECT virtuální appliance. Například v případě poškození ESET PROTECT VA nebo jejím smazání. Pokud budete mít aktuální zálohu ESET PROTECT databáze, budete schopni ESET PROTECT virtuální appliance obnovit do stavu před nehodou. Pro více informací přejděte do kapitoly Disaster recovery ESET PROTECT virtuální appliance

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Backup database a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

backup_db

2.Před zahájením zálohování budete vyzváni k zadání vašeho databazového root hesla.


note

Pokud si nepamatujete heslo databázového uživatele root, můžete si jej změnit. Následně spusťte zálohování znovu.

backup_db_02


warning

V závislosti na velikosti databáze může tato operace chvíli trvat.

V průběhu zálohování databáze dojde k zastavení služby ESET PROTECT, aby byla zajištěna konzistence dat.


note

Vždy zkontrolujte, zda není na obrazovce nějaké chybové hlášení. V případě výskytu chyby nelze považovat zálohování za úspěšné. V takovém případě zkuste zálohu databáze spustit znovu.

Vytvořenou zálohu databáze naleznete ve složce: /root/era-backup.sql


important

Zálohu si stáhněte, například prostřednictvím Webmin File manager, a uložte na bezpečné místo.