Reset po obnovení snapshotu

Kdykoli obnovíte snapshot virtuálního zařízení do jeho dřívějšího stavu, je nutné spustit funkci Reset after snapshot revert k vynucení synchronizace stavů všech klientů se serverem.

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Reset after snapshot revert a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

reset_after_snapshots_revert

2.Předtím, než dojde k resetování ESET PROTECT Server realm, budete vyzváni k zadání databazového root hesla.

reset_after_snapshots_revert_02