Obnovení databáze

Pomocí této funkce nahradíte aktuálně používanou databázi verzí ze zálohy.


note

Před obnovením databáze doporučujeme vytvořit snapshot virtuálního stroj nebo zálohu stávající databáze. V případě komplikací se snadno vrátíte k předchozímu stavu.

Pro obnovení databáze postupujte podle níže uvedených kroků:

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Restore database a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

restore_db


important

Nahrajte dump databáze (era-backup.sql), kterou chcete obnovit, do složky root. To můžete provést například prostřednictvím Webmin File manager. Mějte na paměti, že dojde k přepsání cílového souboru era-backup.sql. Tento krok přeskočte, pokud se již ve složce root nachází soubor era-backup.sql, který chcete obnovit.


warning

V žádném případě nepoužívejte při obnovení databázi z jiného serveru a jiné verze. Vždy obnovujte databázi (soubor era-backup.sql) na stejnou ESET PROTECT VA, na níž jste provedli její zálohu. Výjimkou je situace, kdy máte čistou, ještě nenakonfigurovanou ESET PROTECT virtuální appliance.

2.Při obnovení databáze budete vyzváni k zadání hesla databázového uživatele root. Pokud obnovujete na čistou ESET PROTECT virtuální appliance, nebudete vyzváni k zadání hesla.

restore_db_02

V závislosti na velikosti databáze může tato operace chvíli trvat.


note

Vždy zkontrolujte, zda není na obrazovce nějaké chybové hlášení. V případě výskytu chyby nelze považovat obnovení za úspěšné. V takovém případě zkuste obnovení databáze spustit znovu.