Hesla na ESET PROTECT virtuální appliance

V ESET PROTECT virtuální appliance se používá několik odlišných uživatelských účtů. Jejich vysvětlení naleznete v níže uvedené tabulce:

Typ účtu

Výchozí heslo

Popis a použití

Uživatel root operačního systému (CentOS)

eraadmin

Pod tímto uživatelem se přihlašujete do ESET PROTECT virtuální appliance. Pod tímto uživatelem si můžete otevřít konzoli pro správu ESET PROTECT VA a přihlásit se do Webmin webového rozhraní. Tento uživatel může rovněž provést Factory reset nebo použít funkci Pull database from other server. Obvykle je toto heslo ve virtuální appliance označováno jako VM password.

Databázový uživatel root (MySQL)

eraadmin

Jedná se o účet s oprávněním root pro přístup k MySQL databázovému serveru. Pod tímto uživatelem budete provádět zálohu nebo obnovení databáze. Obvykle je toto heslo ve virtuální appliance označováno jako database root password.

Administrátor ESET PROTECT Web Console

definované v průběhu konfigurace ESET PROTECT

Jedná se o důležité heslo, prostřednictvím kterého se přihlásíte do ESET PROTECT Web Console.

Výchozí heslo se změní v průběhu konfigurace ESET PROTECT. Vámi definované heslo v průběhu konfigurace ESET PROTECT VA se použije pro všechny výše uvedené uživatelské účty. Nicméně, pro každý uživatelský účet si můžete následně nastavit unikátní heslo. Nakolik je bezpečnější používat odlišná hesla, jejich správa může být komplikovanější. Z tohoto důvodu doporučujeme osvojit si efektivní způsob správy více hesel používaných na ESET PROTECT VA.


note

Po nasazení ESET PROTECT virtuální appliance je heslo pro všechny výše uvedené účty společné: eraadmin. Ke změně hesel dojde až při prvotní konfiguraci appliance.

V případě, že zapomenete heslo k některému z výše uvedených účtů, můžete si je změnit prostřednictvím konzole pro správu. Případně přejděte do kapitoly Zapomněl jsem heslo pro přístup do ESET PROTECT VA, co mám dělat.