Řešení problémů

V této kapitole uvádíme seznam souborů, do kterých byste se měli podívat v případě, kdy řešíte nějaký problém související s ESET PROTECT VA. Diagnostické protokoly si mohou rovněž vyžádat specialisté technické podpory. K analýze můžete zaslat následující soubory:

Protokol

Umístění

Popis

Konfigurace ESET PROTECT VA

/root/appliance-configuration-log.txt

Pokud proces nasazení ESET PROTECT VA selhal, virtuální počítač nerestartujte a podívejte se do tohoto protokolu.

ESET PROTECT Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/RDSensorInstaller.log

Instalační protokol ESET PROTECT Serveru.

Protokoly dalších ESET PROTECT komponent naleznete ve stejném umístění. Pouze se liší název složky v závislosti na komponentě.

Trace log ESET PROTECT serveru

Trace log ESET Management agenta

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/

Zkontrolujte trace protokoly daných komponent:
trace.log

status.html

last-error.html

Trace logy dalších ESET PROTECT komponent naleznete ve stejném umístění. Pouze se liší název složky v závislosti na komponentě.

Apache HTTP Proxy

/opt/apache/logs/

/var/log/httpd

Cesta k protokolu ve starší verzi ESET PROTECT VA.

Cesta k protokolu v novější verzi ESET PROTECT VA.

Dumpy ESET PROTECT serveru

/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/

 

Výstup diagnostického nástroje ESET PROTECT serveru nebo ESET Management agenta

/root/RemoteAdministratorAgentDiagnostic.zip

Pokud pozorujete na své ESET PROTECT VA problémy, můžete spustit diagnostický nástroj. Podrobné informace naleznete ve Webmin modulu ESET PROTECT.

Pokud služba agenta nebo serveru padá a nejste schopni změnit úroveň protokolování prostřednictvím Web Console, trace protokolování aktivujete vytvořením prázdného souboru v odpovídající složce:

Pro agenta použijte příkaz:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/traceAll

Pro server použijte příkaz:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/traceAll

 


note

Výše uvedené soubory můžete z virtuální appliance získat například prostřednictvím Webminu.

Pokud vám koncové stanice hlásí chybu Servery služby EPNS nejsou dosažitelné, přejděte do kapitoly řešení problémů.