ESET PROTECT certifikáty

Certifikáty budete potřebovat ve chvíli, kdy si jako typ ESET PROTECT virtuální appliance vyberete MDM.

Certifikáty jednotlivých ESET PROTECT komponenty jsou dostupné ve Web Console.

Pro získání certifikátu v Base64 formátu:

1.V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Klientské certifikáty.

2.Klikněte na požadovaný certifikát a z kontextového menu vyberte možnost Exportovat jako Base64. Certifikát si můžete zkopírovat nebo stáhnout jako .txt soubor.

Stejným způsobem si můžete stáhnout certifikáty pro všechny komponenty infrastruktury i certifikační autoritu.

export_public_key_cerf


note

Pro exportování certifikátů musí mít uživatel oprávnění Použít u položky Certifikáty. Více informací naleznete v kapitole seznam oprávnění.