Configure domain

Připojení do domény obvykle selže z důvodu nesprávné konfigurace souborů dostupných v ESET PROTECT VA. Funkce Configure Domain vás provede konfigurační potřebných souborů, ve kterých definujte své prostředí. Nakonfigurovat je nutné níže uvedené soubory:

Název souboru

Popis

/etc/hosts

Soubor Hosts by měl obsahovat název a IP adresu vašeho doménového řadiče.

/etc/krb5.conf

Konfigurační soubor Kerberos musí být správně nakonfigurován. Pro ověření správné konfigurace použijte příkaz kinit <user-from-domain>.

/etc/ntp.conf

Do konfiguračního souboru NTP byste měli přidat záznam pro pravidelnou synchronizaci času vůči doménovému řadiči.

/etc/samba/smb.conf

Konfigurační soubor Samba musí být správně nakonfigurován.

Tyto soubory se v systému již nachází a je potřeba do nich doplnit pouze správné údaje jako je název domény, DNS server, informace o doménovém řadiči atp.

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Configure domain a potvrďte stisknutím klávesy Enter.


note

Tento pokročilý postup je určen výhradně pro zkušené administrátory.

configure_domain

2.Stiskněte klávesu Enter a upravte první konfigurační soubor.

3.Pomocí kláves CTRL + X ukončete textový editor. Změny uložte stisknutím klávesy Y. Pokud nechcete změny uložit stiskněte klávesu N. V případě, že jste neprovedli v souboru žádné změny, textový editor se ukončí. Pokud chcete v souboru provést další změny, místo kláves Ctrl + X stiskněte CTRL + C pro přerušení operace a návrat zpět do textového editoru. Vzorové příklady konfigurace naleznete v Databázi znalostí.


note

Více informací o připojení virtuální appliance do domény naleznete v souboru /root/help-with-domain.txt. Pro jeho zobrazení můžete na ESET PROTECT VA využít Webmin File manager. Alternativně si jej otevřete v textovém editoru příkazem nano help-with-domain.txt.

Pokud nemáte zkušenosti se systémem Linux a terminálem, můžete parametry pro připojení do domény (Kerberos, NTP nebo nastavení sítě) konfigurovat prostřednictvím Webminu a funkce Samba Windows File Sharing.

4.Po dokončení konfigurace vyberte možnost Rejoin domain a zadejte údaje administrátora (uživatelské jméno a heslo) pro připojení appliance do domény.