Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Systemowe

W tej sekcji można skonfigurować niektóre moduły systemu.

Bootup and Shutdown — pozwala zarządzać usługami, modyfikować, uruchamiać/zatrzymywać/restartować każdą usługę lub wiele usług jednocześnie. Można również tworzyć lub edytować skrypty uruchamiane podczas startu oraz zamykania itp. Można uruchomić ponownie lub zamknąć maszynę wirtualną ESET PROTECT, używając przycisków znajdujących się na dole strony.

module_system

Change Passwords — umożliwia zmienianie haseł użytkownika systemu operacyjnego maszyny wirtualnej.


important

Nie należy używać tego narzędzia do zmiany hasła urządzenia wirtualnego ESET PROTECT lub bazy danych ESET PROTECT. Zamiast tego należy użyć opcji Change VM password lub Change database password w konsoli zarządzania urządzenia maszyny wirtualnej ESET PROTECT

Running Processes — pozwala zarządzać wszystkimi uruchomionymi procesami w systemie za pomocą interfejsu Webmin. Ten moduł może być również używany do przeglądania, kończenia lub zmiany priorytetów oraz uruchamiania procesów w systemie.

Software Package Updates — pokazuje dostępne aktualizacje i umożliwia aktualizację wszystkich lub wybranych pakietów.

System Logs — służy do przeglądania plików dzienników systemu oraz, w razie konieczności, zmieniania lokalizacji, w której komunikaty dzienników są zapisywane.