Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Serwery

W tej sekcji można skonfigurować niektóre moduły serwerów:

Serwer internetowy Apache — jest to jeden z najbardziej złożonych i zaawansowanych modułów Webmin, pozwalający skonfigurować prawie wszystkie funkcje serwera Apache. Można używać go jako serwera HTTP do przesyłania plików instalacyjnych lub uaktualnień. Należy skonfigurować zaporę, dodając reguły w celu włączenia odpowiednich portów.


note

To nie to samo co serwer internetowy Apache do konsoli internetowej ESET PROTECT, ale tego serwera internetowego Apache można w razie potrzeby używać w dowolnym celu.

ESET PROTECT — ten moduł umożliwia uruchamianie narzędzia diagnostycznego, resetowanie hasła administratora serwera ESET PROTECT, naprawianie certyfikatu oraz urzędu certyfikacji serwera ESET PROTECT, naprawianie certyfikatu oraz urzędu certyfikacji agenta ESET Management, naprawianie połączenia agenta ESET Management oraz edytowanie pliku Apache Tomcat server.xml w celu zmiany certyfikatów i algorytmów szyfrowania HTTPS konsoli internetowej.

Serwer bazy danych MySQL — umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników, zmianę hasła oraz przeglądanie zawartości bazy danych.


important

Nie należy używać serwera bazy danych MySQL do tworzenia i przywracania kopii zapasowych bazy danych ESET PROTECT. Zamiast tego należy używać konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Szczegółowe informacje zostały podane w sekcji Tworzenie kopii zapasowej bazy danych.

Samba Windows File Sharing — umożliwia określenie katalogów, które mają być udostępniane klientom Windows z użyciem protokołu SMB (Server Message Block). Istnieje możliwość wprowadzenia konfiguracji zapewniającej dostęp do plików urządzenia wirtualnego ESET PROTECT dla klientów Windows, jeżeli będzie to wymagane. Można również skonfigurować oraz dołączyć domenę systemu Windows. Jeżeli udziały są włączone, porty Samba muszą być włączone w zaporze.

Serwer SSH — ten moduł jest używany do konfiguracji serwerów SSH i OpenSSH. Zakłada on, że użytkownik dysponuje podstawową wiedzą z zakresu użytkowania programów klienckich. Można w swoim systemie skonfigurować serwer oraz klientów SSH.