Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

ESET PROTECT

Moduł ESET PROTECT umożliwia uruchamianie określonych wstępnie zdefiniowanych poleceń, głównie do naprawiania certyfikatów ESET PROTECT, uruchamiania narzędzi diagnostycznych oraz resetowania hasła serwera ESET PROTECT.

Run Diagnostic Tool — kliknij przycisk, by wyodrębnić dzienniki i informacje z systemu. Dzienniki zostaną wyeksportowane w przypadku serwera ESET PROTECT oraz agenta ESET Management. Można użyć modułu menedżera plików do wyszukania i pobrania wyeksportowanych plików dziennika diagnostycznego skompresowanych w formacie .zip.

diagnostic_tool

ResetServer Administrator Password ESET PROTECT — jeżeli nie pamiętasz hasła serwera ESET PROTECT lub chcesz je zresetować, wpisz nowe hasło konta administratora serwera ESET PROTECT i naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.

reset_srv_admin_psw

RepairServer Certificate ESET PROTECT — naprawia certyfikat serwera ESET PROTECT za pomocą nowego certyfikatu PFX/PKCS12. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu PFX lub PKCS12 serwera ESET PROTECT, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Wprowadź hasło certyfikatu serwera ESET PROTECT i naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.

repair_srv_cert

Repair Server Certification Authority ESET PROTECT — naprawia urząd certyfikacji serwera ESET PROTECT za pomocą certyfikatu DER. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu .der CA, a następnie kliknij Otwórz.

repair_srv_ca_cert

Repair Agent Connection ESET Management — naprawia połączenie agenta ESET Management z serwerem ESET PROTECT. Wpisz nazwę hosta serwera ESET PROTECT oraz numer portu, a następnie naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.

repair_agent_connection

Repair ESET Management Agent Certificate — naprawia certyfikat agenta ESET Management za pomocą nowego certyfikatu PFX/PKCS12. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu PFX lub PKCS12 agenta ESET Management, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Wprowadź hasło certyfikatu agenta ESET Management i naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.


important

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błędy krytyczne podczas inicjowania agenta.

repair_agent_cert

Repair ESET Management Agent Certification Authority — naprawia urząd certyfikacji agenta ESET Management za pomocą certyfikatu DER. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu .der CA, a następnie kliknij Otwórz.

repair_agent_ca_cert

Edit Apache Tomcat server.xml — można edytować plik konfiguracyjny Apache Tomcat server.xml w celu zmieniania certyfikatów HTTPS konsoli internetowej oraz algorytmów szyfrowania. Po wciśnięciu przycisku nastąpi otwarcie edytora tekstowego, w którym można edytować plik /etc/tomcat/server.xml. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Ponowne uruchomienie nastąpi automatycznie, jeżeli jest wymagane. Jeżeli nie chcesz zapisywać wprowadzonych zmian, kliknij Powrót do poleceń.

edit_apache_tomcat