ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

ESET Business Account/ESET MSP Administrator için Statik Grup ağacı

ESET PROTECT ürününü ESET Business Account aracından dağıttıysanız ESET Business Account şirket yapınız (siteler dahil) Statik Grup ağacında görünür.

ESET PROTECT ürününü ESET MSP Administrator aracından dağıttıysanız ESET MSP Administrator yapısı Statik Grup ağacında görünür. Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları için ESET PROTECT hakkında daha fazla bilgi edinin.

ESET Business Account/ESET MSP Administrator için Statik Grup ağaç yapısı

ESET Business Account/ESET MSP Administrator için Statik Grup ağaç yapısını Statik Grup ağacındaki Tümü > icon_companies Şirketler bölümünde yer alan Bilgisayarlar'da görebilirsiniz.

static_group_tree

icon_companies Şirketler bölümünde şunları görebilirsiniz:

company_normal ESET Business Account şirket - ESET PROTECT ürününü ESET Business Account üzerinden dağıttıysanız.

icon_msp ESET MSP Administrator ağacı - ESET PROTECT ürününü ESET MSP Administrator üzerinden dağıttıysanız.

İki ağaç birden - ESET PROTECT ürününü karışık bir hesaptan dağıttıysanız.

ESET MSP Administrator hesabınız varsa MSP'de öğelerin yapısıyla ilgili ayrıntılara bakın.

ESET Business Account site senkronizasyonu

ESET Business Account siteleriniz varsa ESET PROTECT bu siteleri Statik Grup ağacıyla otomatik olarak senkronize eder ve her sitedeki lisansları company_normal ESET Business Account şirketi altında ilgili site Statik Grubuna (locate_default simgesiyle işaretlenir) atar.


important

Sitelerinizi yönetmek için (Statik Grupları manuel olarak oluşturmak yerine) otomatik olarak oluşturulan Statik Gruplar sitesini kullanmanızı öneririz.

Özel ESET PROTECT erişimine sahip site yöneticileri oluşturmalı ve izinlerini manuel olarak atamalısınız. Her bir site yöneticisi için Ana Grup olarak ilgili site Statik Grubunu seçin ve yöneticiye aynı Ana Grupla birlikte bir izin kümesi atayın.


example

Örneğin, iki siteniz varsa (site1 ve site2):

1.Her site için bir kullanıcı oluşturun (site1_admin ve site2_admin).

2.İsteğe bağlı: İlgili Ana Grubu her bir kullanıcıya atayın (site1 sitesinisite1_admin yöneticisine ve site2 sitesini site2_admin yöneticisine).

3.Her kullanıcı için bir izin kümesi oluşturun (site1_admin için site1_permissions ve site2_admin için site2_permissions).

4.İlgili Statik Grubu her bir izin kümesine atayın (site1 sitesini site1_permissions izinlerine ve site2 sitesini site2_permissions izinlerine).

5.Her izin kümesi için gerekli işlevleri ve erişim düzeyini atayın (Okuma, Kullanma, Yazma).

6.Her izin kümesini ilgili kullanıcıya atayın (site1_permissions izinlerini site1_admin yöneticisine ve site2_permissions izinlerini site2_admin yöneticisine).

7.Artık her site yöneticisi yalnızca kendi sitesini ve nesnelerini (örneğin lisansları) görebilecektir.

Statik Grup ağaç yapısında senkronize edilmiş bir siteniz varsa ve siteyi ESET Business Account içinde yeniden adlandırmışsanız bu site ESET PROTECT içinde de yeniden adlandırılır.

Statik Grup ağaç yapısında senkronize edilmiş bir siteniz varsa ve siteyi ESET Business Account içinde silerseniz bu sitenin simgesi ESET PROTECT içinde icon_location_unlinked olarak değiştirilir.

Paylaşılan Nesneler

ESET Business Account veya ESET MSP Administrator Statik Grup ağaç yapısı Paylaşılan Nesneler adı verilen ek özel Statik Gruplar içerir.

Paylaşılan Nesneleri kullanarak Web Konsolu nesnelerini (ilkeler, dinamik grup şablonları vs.) sınırlı erişime sahip daha fazla kullanıcıyla (Paylaşılan Nesneler ile aynı düzeydeki Statik Gruplara erişim) veya ağaç yapısında onların altındakilerle paylaşabilirsiniz:

1.Web Konsolu nesnesi için Erişim Grubu olarak Paylaşılan Nesneleri seçin. Erişim Grubu, kullanıcının erişim haklarına dayalı olarak nesnenin Statik Grubunu ve nesneye erişimi ayarlar.

2.Paylaşılan Nesnelere Kullanım izni atayın.


important

Sınırlı kullanıcıların, düzenlemelerini önlemek için Paylaşılan Nesneler'de Yazma iznine sahip olmadıklarından emin olun. Kullanım izni yeterli.

Paylaşılan Nesneler'de bilgisayarları depolayamazsınız. Paylaşılan Nesneler Bilgisayarlar'daki Gruplar altında görünmez.