ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Gruplar

Gruplar, bilgisayarların ve diğer nesnelerin kategorize edildiği klasörler olarak düşünülebilir.

Bilgisayarlar ve aygıtlar için, önceden tanımlı grupları ve grup şablonlarını kullanabilir veya yenilerini oluşturabilirsiniz. İstemci bilgisayarlar gruplara eklenebilir. Bu, bilgisayarları belli yapılar halinde tutmanıza ve istediğiniz gibi düzenlemenize yardımcı olur. Bilgisayarları Statik Gruba ekleyebilirsiniz.

Statik Gruplar manuel olarak yönetilirken Dinamik Gruplar bir şablondaki belirli kriterlere göre otomatik olarak düzenlenir. Bilgisayarlar gruplara alındıktan sonra bunlara ilke, görev veya ayarlar atayabilirsiniz. İlke, görev veya ayar gruptaki tüm üyelere uygulanır. İki tür istemci grup vardır:

Statik Gruplar

Statik Gruplar belirli istemci bilgisayarlardan ve diğer nesnelerden oluşan gruplardır. Grup üyeleri statiktir ve yalnızca manuel olarak, dinamik bir kritere dayanmaksızın eklenebilir/kaldırılabilir. Bir nesne yalnızca bir Statik Grupta yer alabilir. Bir statik grup yalnızca içerisinde hiçbir nesne yer almıyorsa silinebilir.

Dinamik Gruplar

Dinamik Gruplar gruptaki belirli kriterleri karşılayarak grubun üyeleri haline gelmiş olan cihazlardan (görev veya ilke gibi diğer nesnelerden değil) oluşan gruplardır. Bir istemci söz konusu kriterleri karşılamıyorsa gruptan çıkarılır. Kriterleri yerine getiren bilgisayarlar gruba otomatik olarak eklenir. Bu nedenle bu tür gruplara "dinamik" denir.

Kullanılabilir grup eylemlerini ve grup ayrıntılarını görmek için grup adının yanındaki dişli gear_icon simgesini tıklayın.

Grup üyesi olan bilgisayarlar sağ panelde listelenmektedir.