ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Statik Gruplar

Statik Gruplar şu amaçlar için kullanılır:

Aygıtları organize etmek ve gruplarla alt grupların hiyerarşisini oluşturma

Nesneleri organize etme

Kullanıcılar için Ana Gruplar görevi görme

Ana Gruplar - Ana Grup, halihazırda etkin olan kullanıcının atanan izin kümesine dayalı olarak otomatik olarak algılanır.


example

Örnek senaryo:

Halihazırda etkin olan kullanıcı hesabı, Yazılım Yükleme İstemci Görevi için Yazma erişim hakkına sahiptir ve kullanıcı hesabı Ana Grubu "Department_1" şeklindedir. Kullanıcı yeni bir Yazılım Yüklemesi İstemci Görevi oluşturduğunda, "Department_1" otomatik olarak istemci görevi Ana Grubu olarak seçilir.

Önceden seçilen Ana Grup beklentinizi karşılamıyorsa Ana Grubu manuel olarak seçebilirsiniz.

Statik Gruplar yalnızca manuel olarak oluşturulabilir. Aygıtlar gruplara manuel olarak taşınabilir. Her cihaz yalnızca bir Statik Gruba ait olabilir. Statik Grupların yönetimi grup işlemleri üzerinden gerçekleşir.

Varsayılan olarak iki Statik Grup vardır:

Tümü - Bu, ESET PROTECT Server ağındaki tüm cihazlar için bir ana gruptur. Yönetici tarafından oluşturulan tüm nesneler (varsayılan olarak) bu grupta yer alır. Her zaman görüntülenir ve yeniden adlandırılamaz. Bu gruba erişim, kullanıcılara tüm alt gruplara erişim hakkı verir; bu nedenle dikkatli bir şekilde dağıtılmalıdır.

Kayıp ve Bulunan - Tümü grubunun bir alt grubudur. ESET PROTECT Server'a ilk defa bağlanan her yeni bilgisayar otomatik olarak bu grupta gösterilir. Grup yeniden adlandırılabilir ve kopyalanabilir ancak silinemez veya taşınamaz.

Bir bilgisayarı başka bir Statik Grubuna taşımak için bilgisayarı tıklayın, manage_default Yönet > move_default Gruba taşı'yı seçin > hedef statik grubu seçin ve Tamam'ı tıklayın.


important

Bir statik grup yalnızca aşağıdaki durumlarda silinebilir:

Kullanıcının bu grup için yazma izni varsa

Grup boşsa

Statik grupta hala birkaç nesne varsa, silme işlemi başarısız olur. Her menüde nesnelerle birlikte bir Erişim Grubu filtre düğmesi yer alır (örneğin, Yükleyiciler).

access_group Bir statik grup seçmek için Seç'i tıklatın. Görünümde yalnızca bu grupta yer alan nesneler listelenir. Bu filtrelenen görünümde, kullanıcı bir gruptaki nesneleri kolaylıkla değiştirebilir.