ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Požadavky pro použití ESET Remote Deployment Tool


important

Při nasazování ESET_MNG Agenta prostřednictvím serverové úlohy se ujistěte, že má PRODUCT Server i cílová stanice přístup k internetu.

Níže uvádíme požadavky pro použití ESET Remote Deployment Tool na platformě Windows:

ESET PROTECT instance musí být vytvořená a funkční.

Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty. Viz kapitola o portech pro ESET PROTECT Remote Deployment Tool.

Vytvořený balíček Live Installer musíte mít stažený na pevném disku počítače, ze kterého chcete vzdálené nasazení prostřednictvím Deployment Tool provést.


note

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly Řešení problémů.