Předpoklady pro použití Deployment Tool


important

Při nasazování ESET_MNG Agenta prostřednictvím serverové úlohy se ujistěte, že má PRODUCT Server i cílová stanice přístup k internetu.

Níže uvádíme předpoklady pro použití ESET Remote Deployment Tool na platformě Windows.

Musíte mít vytvořenou a funkční instanci ESET PROTECT Cloud.

Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty. Podívejte se kapitoly porty, které používáte ESET Remote Deployment Tool.

Vytvořený balíček Live Installer musíte mít stažený na pevném disku počítače, ze kterého chcete vzdálené nasazení prostřednictvím Deployment Tool provést.

 


note

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. Pokud vzdálené nasazené nasazení selže, přejděte do kapitoly řešení problémů.