Předpoklady pro použití Deployment Tool

important

Důležité

Při nasazování ESET Management Agenta prostřednictvím serverové úlohy se ujistěte, že má ESET PROTECT Cloud Server i cílová stanice přístup k internetu.

Níže uvádíme předpoklady pro použití ESET Remote Deployment Tool na platformě Windows.

Musíte mít vytvořenou a funkční instanci ESET PROTECT Cloud.

Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty. Jejich seznam naleznete v kapitole Předpoklady.

Vytvořený balíček ESET PROTECT Live Installer musíte mít stažený na pevném disku počítače, ze kterého chcete vzdálené nasazení prostřednictvím Deployment tool provést.

note

Poznámka

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. Pokud vzdálené nasazené nasazení selže, přejděte do kapitoly řešení problémů.