Předpoklady pro použití Deployment Tool


important

For remote deployments, verify all client computers have an internet connection.

Níže uvádíme předpoklady pro použití ESET Remote Deployment Tool na platformě Windows.

Musíte mít vytvořenou a funkční instanci ESET PROTECT Cloud.

Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty. Jejich seznam naleznete v kapitole Předpoklady.

Vytvořený balíček Live Installer musíte mít stažený na pevném disku počítače, ze kterého chcete vzdálené nasazení prostřednictvím Deployment Tool provést.

 


note

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. Pokud vzdálené nasazené nasazení selže, přejděte do kapitoly řešení problémů.