ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

ESET Remote Deployment Tool – řešení problémů

Jedná se o samostatný nástroj, který je dostupný ke stažení na webových stránkách společnosti ESET. Primárně je určen pro malé a středně velké sítě, kdy jej spouštíte pod běžným administrátorským účtem.


note

ESET Remote Deployment tool je samostatný nástroj pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu na stanice s podporovaným operačním systémem Microsoft Windows.

Vzdálené nasazení se nemusí zdařit z mnoha příčin. V níže uvedené tabulce naleznete nejčastější z nich společně s informacemi vedoucími k jejich vyřešení.

Chybová zpráva

Možné důvody

The network path was not found (error code 0x35)

Klient není v síti dosažitelný, firewall blokuje komunikaci

Příchozí komunikace na portech 135, 137, 138, 139 a 445 není povolena ve firewallu: Povolte sdílení souborů a tiskáren.

Nelze přeložit název klienta, není použit platný FQDN název počítače.

Access is denied (error code 0x5)

Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo (kód chyby 0x52e)

Pokud je server i stanice připojena do domény, zadejte údaje doménového administrátora v plném tvaru, tedy ve formátu doména\uživatel.

Pokud nasazujete ze serveru, který je v jiné doméně, na cílové stanici deaktivujte vzdálené řízení uživatelských účtů.

Pokud nasazujete ze serveru, který je v jiné doméně, použijte lokální administrátorský účet. Název cílové stranice se před jméno uživatele doplní automaticky.

Účet administrátora nemá nastaveno heslo.

Nedostatečná přístupová oprávnění.

Administrativní sdílení ADMIN$ nejsou dostupná.

Administrativní sdílení IPC$ nejsou dostupná.

Je zapnuté zjednodušené sdílení

The installation package is not supported by this processor type (error code 1633)

Instalační balíček není určen pro tuto platformu. Ve webové konzoli ESET PROTECT si vytvořte a stáhněte nový balíček pro správnou platformu (64-bit nebo 32-bit).

The semaphore timeout period has expired

Klient nedokázal přistoupit k síťovému prostředku s balíčkem z důvodu vypnuté SMB 1.0 na tomto prostředku.

Na základě zjištěné příčiny odstraňte problém znemožňující instalaci:

Možný důvod

Řešení

Klient není v síti dosažitelný

Vyzkoušejte ze stanice (případně ESET PROTECT Serveru), z níž provádíte nasazení, ping na danou stanici. Pokud odpovídá; zkuste se vzdáleně připojit (například vzdálenou plochou).

Firewall blokuje komunikaci

Zkontrolujte nastavení Brány Windows Firewall na straně klienta, případně firewall třetí strany (pokud je nainstalován).

Mějte na paměti, že v průběhu instalace se neotevřou ve firewallu porty 2222 a 2223. Ujistěte se, že jsou tyto porty otevřené na všech firewallech mezi klientem a serverem.

Nelze přeložit název klienta

Problém související s DNS můžete v některých případech identifikovat pomocí následujících kroků:

Do příkazového řádku na klientovi zadejte příkaz nslookup a doplňte jej o IP adresu nebo název serveru. Výsledek by se měl shodovat s informacemi zobrazenými po zadání příkazu ipconfig na serveru. Tedy po zadání příkazu nslookup a názvu serveru byste měli získat IP adresu serveru. Pro dokončení ověření správně nakonfigurované sítě proveďte ze serveru příkaz nslookup s dotazem na klienta, na kterého se nedaří vzdáleně nainstalovat ESET Management Agenta. Příkaz nslookup je nutné spustit na klientovi i serveru.

Ručně ověřte, zda v DNS záznamech nemáte duplicitní záznamy.

Účet administrátora nemá nastaveno heslo

Nastavte heslo pro účet administrátora (nepoužívejte prázdné heslo).

Nedostatečná přístupová oprávnění

Zkuste použít přihlašovací údaje doménového administrátora. Pokud je klientská stanice v pracovní skupině, použijte lokální účet administrátora.

Aby bylo možné spustit úlohu nasazení agenta, je třeba aktivovat uživatelský účet správce. Vytvořte lokálního uživatele, který bude členem skupiny Administrators, nebo aktivujte vestavěný účet Administrator.

Pro aktivaci účtu administrátora postupujte podle následujících kroků:

1.Otevřete příkazový řádek s oprávněním administrátora

2.Zadejte následující příkaz: net user administrator /active:yes

Administrativní sdílení ADMIN$ nejsou dostupná

Klientské zařízení musí mít povoleno sdílení zdroje ADMIN$. Pro ověření, zda je sdílení povoleno klikněte na Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Správa počítače > Sdílené složky > Sdílené složky.

Administrativní sdílení IPC$ nejsou dostupná

Na serveru si otevřete příkazový řádek a zadáním níže uvedeného příkazu ověřte, zda máte přístup k IPC$ prostředkům:

net use \\clientname\IPC$, kde clientname je název cílové stanice.

Je zapnuté zjednodušené sdílení

Pokud se vám zobrazila chybová zpráva "Přístup odepřen" a provozujete smíšené prostředí domény a pracovní skupiny, na stanicích, na které se vám nedaří nasadit agenta deaktivujte možnost Používat zjednodušené sdílení nebo Používat průvodce sdílením. Například ve Windows 11 proveďte následující:

Klikněte na tlačítko Start, do pole pro vyhledávání zadejte příkaz Průzkumník souborů a poté klikněte na položku Možnosti Průzkumníka souborů. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Zobrazení a v sekci Upřesnit nastavení odškrtněte možnost Používat průvodce sdílením.