ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Správa detekcií

detections_details

Kliknite na názov detekcie, čím si v pravej časti zobrazíte bočný panel s Náhľadom detekcie.

Ak chcete spravovať detekcie, kliknite na danú položku a vyberte jednu z dostupných akcií alebo označte začiarkavacie pole vedľa jednej alebo viacerých položiek a použite tlačidlá v dolnej časti obrazovky Detekcie:

Kontrolovať – kliknutím spustíte úlohu manuálnej kontroly na zariadení, na ktorom došlo k detekcii.

details_default Podrobnosti – kliknutím si zobrazíte Podrobnosti detekcie.

Počítač – zoznam akcií, ktoré môžete vykonať na počítači, na ktorom bola nájdená detekcia. Tento zoznam je rovnaký ako zoznam v sekcii Počítače.

audit_log Protokol auditu – Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

icon_resolved Označiť ako vyriešené/icon_not_resolved Označiť ako nevyriešené – detekcie môžete označiť za vyriešené/nevyriešené tu alebo v podrobnostiach o počítači.

scan_default Kontrolovať cestu (dostupné len pre icon_antivirus antivírusové detekcie – súbory so známymi cestami) – kliknutím vytvoríte úlohu manuálnej kontroly s preddefinovanými cestami a cieľmi.

icon_create_exclusion Vytvoriť vylúčenie (dostupné iba pre icon_antivirus antivírusové detekcie a icon_firewall IDS pravidlá firewallu) – kliknutím vytvoríte vylúčenie z detekcie.

Akcia icon_inspect_default Preskúmať v ESET Inspect vám umožňuje otvoriť podrobnosti o položke priamo v ESET Inspect Web Console. Ikona Inspect icon_inspect_default vpravo hore otvorí sekciu Detekcie v ESET Inspect Web Console. ESET Inspect je k dispozícii len v prípade, že máte licenciu na produkt ESET Inspect a ESET Inspect je pripojený k ESET PROTECT. Používateľ Web Console potrebuje pre prístup k ESET Inspect aspoň sadu povolení na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.

Možnosť icon_send_file Odoslať súbor do ESET LiveGuard je k dispozícii iba pre icon_blocked blokované súbory. Súbor môžete odoslať na analýzu malvéru (ESET LiveGuard Advanced) z nástroja ESET PROTECT Web Console. Podrobnosti o analýze súborov nájdete v odoslaných súboroch. Ak chcete manuálne odoslať spustiteľné súbory na analýzu do ESET LiveGuard Advanced, môžete to urobiť aj priamo z produktu ESET nainštalovanom na koncovom zariadení (musíte mať licenciu ESET LiveGuard Advanced).