ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

ESET Inspect

ESET Inspect je komplexný systém detekcie a reakcie na hrozby na koncových zariadeniach (Endpoint Detection and Response – EDR), ktorý zahŕňa funkcie, ako napr. detekcia incidentov, manažment a reakcia na incidenty, zozbieravanie údajov, detekcia indikátorov ohrozenia, detekcia anomálií, detekcia správania, detekcia porušenia pravidiel atď. Bližšie informácie o nástroji, jeho inštalácii a funkciách nájdete v Online pomocníkovi pre ESET Inspect (v anglickom jazyku).


important

Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect a ESET LiveGuard Advanced.

Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali aktualizáciu z ESET PROTECT 9.0 a starších verzií a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.

Konfigurácia ESET Inspect

ESET Inspect vyžaduje ESET PROTECT na:

Vytvorenie používateľa ESET Inspect s príslušnými povoleniami. ESET PROTECT 9.1 obsahuje prednastavené súbory povolení pre používateľov ESET Inspect. Používateľ Web Console potrebuje pre prístup k ESET Inspect aspoň sadu povolení na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.

Vytvorenie certifikátov, ktoré sa používajú počas inštalácie ESET Inspect Servera.

Aktiváciu nástroja ESET Inspect na zariadení pripojenom k ESET PROTECT. Na aktiváciu ESET Inspect musíte mať licenciu ESET Inspect.

Nasadenie ESET Inspect Connectora na spravované počítače

Prejdite do sekcie Počítače, kliknite na počítač alebo vyberte viac počítačov a následne kliknite na Počítač > icon_eset Riešenia > icon_eia Zapnúť ESET Inspect, čím nasadíte ESET Inspect Connector na spravované počítače so systémom Windows/Linux/macOS.

Hlásenie ESET Inspect detekcií v ESET PROTECT

Ak do ESET PROTECT pridáte zariadenie, na ktorom beží ESET Inspect Connector (správne nakonfigurovaný a pripojený k ESET Inspect Serveru), ESET Inspect bude hlásiť nájdené detekcie v ESET PROTECT v sekcii Detekcie. Tieto detekcie môžete filtrovať tak, že ako kategóriu detekcie vyberiete icon_ei_alert ESET Inspect.

Ďalším typom detekcií hlásených nástrojom ESET Inspect sú icon_blocked Blokované súbory. Ide o pokusy o spustenie súborov, ktoré sú prostredníctvom ESET Inspect blokované (blokované hashe).

Správa ESET Inspect detekcií v ESET PROTECT

Kliknutím na detekciu a výberom možnosti icon_inspect_default Preskúmať v ESET (Inspect) zobrazíte v ESET Inspect Web Console podrobnosti detekcie.


important

Aby ste mohli v ESET PROTECT Web Console spravovať detekcie nájdené nástrojom ESET Inspect, uistite sa, že používate podporovaný webový prehliadač a kompatibilný produkt ESET.

Vďaka integrácii ESET Inspect s ESET PROTECT Web Console môžete spravovať detekcie hlásené nástrojom ESET Inspect priamo z ESET PROTECT Web Console bez potreby samostatne otvárať konzolu ESET Inspect Web Console. Napríklad, ak označíte detekciu ako vyriešenú v ESET PROTECT Web Console, bude označená rovnako aj v ESET Inspect Web Console.