ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Ransomware Shield

Produkty ESET určené pre firmy (verzia 7 a novšie) obsahujú Ransomware Shield. Táto nová bezpečnostná funkcia je súčasťou systému HIPS a chráni počítače pred ransomvérom. Ak na klientskom počítači dôjde k detekcii ransomvéru, podrobnosti o tejto detekcii si môžete zobraziť v ESET PROTECT Web Console v sekcii Detekcie. Ak chcete filtrovať len detekcie ransomvéru, kliknite na Pridať filter > Skener > Anti-Ransomware skener. Viac informácií o funkcii Ransomware Shield nájdete v Slovníku pojmov ESET.

Konfiguráciu Ransomware Shield môžete vzdialene meniť prostredníctvom ESET PROTECT Web Console cez nastavenia v Politike pre váš firemný produkt ESET.

Zapnúť Ransomware Shield – firemný bezpečnostný produkt ESET automaticky blokuje všetky podozrivé aplikácie, ktoré sa správajú ako ransomvér.

Zapnúť režim auditu – keď zapnete Režim auditu, detekcie identifikované technológiou Ransomware Shield budú hlásené v ESET PROTECT Web Console, avšak bezpečnostný produkt ESET nebude takéto detekcie blokovať. Správca sa môže rozhodnúť, či chce nahlásenú detekciu zablokovať alebo ju vylúčiť pomocou možnosti Vytvoriť vylúčenie. Toto nastavenie politiky je dostupné len prostredníctvom ESET PROTECT Web Console.

 


important

Ransomware Shield štandardne blokuje všetky aplikácie s potenciálnym ransomvérovým správaním – vrátane legitímnych aplikácií. Odporúčame, aby ste na krátku dobu povolili Režim auditu na novom spravovanom počítači, aby ste mohli vylúčiť legitímne aplikácie, ktoré boli detegované ako ransomvér na základe ich správania (tzv. falošné poplachy). Neodporúčame však používať Režim auditu nepretržite, pretože pri zapnutom Režime auditu na spravovaných počítačoch nie je ransomvér blokovaný automaticky.