ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Manuálne pridanie nových zariadení

Táto funkcia umožňuje manuálne pridávanie počítačov alebo mobilných zariadení, ktoré neboli nájdené alebo pridané automaticky. Karta Počítače alebo Skupiny vám umožňuje pridať nové počítače alebo mobilné zariadenia.

1.Pre pridanie nového počítača prejdite do sekcie Počítače, kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie a následne vyberte možnosť Počítače (prípadne kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon vedľa už existujúcej Statickej skupiny a potom kliknite na Pridať nové).

2.Pridať počítače – môžete použiť viaceré možností:

oZadajte IP adresu alebo názov hostiteľa pre počítač, ktorý chcete pridať a ESET PROTECT vyhľadá tento počítač v sieti. V prípade potreby môžete pre počítače môžete zadať aj Popis.

oMožnosť + Pridať zariadenie pre pridanie ďalších počítačov. Ak chcete odstrániť počítač zo zoznamu zariadení, kliknite na ikonu Odpadkového koša delete_default alebo kliknite na možnosť Odobrať všetky.

oMožnosť Import CSV pre nahranie .csv súboru obsahujúceho zoznam počítačov, ktoré majú byť pridané. Viac informácií nájdete v časti Import CSV.

oSkopírovať a vložiť – import vlastného zoznamu počítačov oddelených vlastnými oddeľovačmi. Táto funkcia funguje podobne ako .csv import.

3.Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

4.Nadradená skupina – vyberte existujúcu nadradenú skupinu a následne kliknite na OK.

5.Použiť FQDN prekladanie:

oOznačte začiarkavacie pole a ESET PROTECT Server preloží zadanú IP adresu alebo hostiteľský názov počítača na úplný názov domény.

oPre import názvov počítačov zrušte označenie začiarkavacieho poľa. Táto možnosť umožňuje rýchlejší hromadný import počítačov s názvami vo formáte FQDN (napr. import z .csv).

6.Z roletového menu Riešenie konfliktov vyberte akciu, ktorá bude vykonaná, ak sa už počítač, ktorý chcete pridať, nachádza v ESET PROTECT:

Spýtať sa pri zachytení: Ak nastane konflikt, program sa spýta, akú akciu má vykonať (pozrite možnosti nižšie).

Preskočiť duplicitné zariadenia: Duplicitné počítače nebudú pridané.

Vytvárať duplicitné zariadenia: Budú pridané nové počítače, avšak s odlišnými názvami.

Presunúť duplicitné zariadenia do skupiny... : Konfliktné počítače budú presunuté do Nadradenej skupiny.

7.Ak ste dokončili všetky zmeny, kliknite na Pridať.

fs_manually_add_new_computers

 


note

Pridávanie viacerých počítačov môže trvať dlhšie (môže byť uskutočnené reverzné vyhľadávanie DNS záznamov – pozrite si časť Použiť FQDN prekladanie vyššie).

8.Zobrazí sa nové okno so zoznamom zariadení, ktoré majú byť pridané. Kliknite na OK alebo na možnosť Nasadiť agenta.

9.Ak ste klikli na možnosť Nasadiť agenta, vyberte operačný systém a typ nasadenia Agenta.