ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Počítače

Všetky klientske zariadenia, ktoré boli pridané do nástroja ESET PROTECT, sú zobrazené tu a sú rozdelené do skupín. Každé zariadenie je zaradené do jednej statickej skupiny. Kliknutím na niektorú skupinu zo zoznamu (na ľavej strane) sa napravo zobrazia klientske počítače zaradené do danej skupiny.

Nespravované počítače icon_unmanaged(klienty v sieti, ktoré nemajú nainštalovaného ESET Management Agenta alebo bezpečnostný produkt spoločnosti ESET) sa zvyčajne zobrazujú v skupine Stratené a nájdené. Stav klienta, ktorý je zobrazený v ESET PROTECT Web Console, je nezávislý od nastavení bezpečnostných produktov ESET na danom kliente. To je dôvod, prečo aj v prípade, že určitý stav nie je zobrazený na kliente, je stále hlásený do ESET PROTECT Web Console. Klienty môžete presúvať medzi jednotlivými skupinami pomocou podržania tlačidla myši (drag and drop).

Kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie a vyberte si z nasledujúcich možností:

icon_computer Počítačepočítače môžete pridať do zvolenej statickej skupiny.

mobile_default Mobilné zariadenia – mobilné zariadenia môžete pridať do zvolenej statickej skupiny.

update_default Synchronizovať cez adresárový server – môžete spustiť úlohu Synchronizácia statickej skupiny.

Kliknutím na konkrétne zariadenie otvoríte kontextové menu obsahujúce akcie, ktoré sú dostupné pre dané zariadenie. Môžete tiež označiť začiarkavacie políčko vedľa zariadenia a kliknúť na tlačidlo Počítač v dolnom paneli. Menu Počítač zobrazí rôzne možnosti v závislosti od typu zariadenia. Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite Legendu ikon. Ak kliknete na číslo upozornení v stĺpci Upozornenia, v sekcii Podrobnosti o počítači sa zobrazí zoznam upozornení.

Sekcia Naposledy pripojené zobrazuje dátum a čas posledného pripojenia spravovaného zariadenia. Zelená bodka signalizuje, že sa počítač pripojil pred menej ako 10 minútami. Ak sa informácia Naposledy pripojené zvýrazní, znamená to, že počítač sa nepripája.

oŽltá (chyba) – počítač sa nepripája 2 – 14 dní.

oČervená (upozornenie) – počítač sa nepripája dlhšie ako 14 dní.

Kliknutím na ikonu Inspect icon_inspect_default si zobrazíte sekciu Počítače v ESET Inspect Web Console. ESET Inspect je k dispozícii len v prípade, že máte licenciu na produkt ESET Inspect a ESET Inspect je pripojený k ESET PROTECT. Používateľ Web Console potrebuje pre prístup k ESET Inspect aspoň sadu povolení na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.

Filtrovanie zobrazenia

Existujú rôzne spôsoby filtrovania vášho zobrazenia:

Štandardný filter: Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Zadajte hľadané reťazce alebo vyberte položky z roletového menu v poliach filtra a stlačte Enter. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Ikony stavu vám umožňujú filtrovanie podľa závažnosti: validation-status-icon-error červená – Chyby, validation-status-icon-warning žltá – Upozornenia, icon_success zelená – OK a icon_unmanaged sivá – Nespravované počítače. Tieto ikony zobrazujú aktuálny stav vašich produktov ESET na konkrétnych klientskych počítačoch. Môžete použiť aj kombináciu týchto ikon ich zapnutím alebo vypnutím. Ak si napríklad prajete zobraziť len počítače s varovaním, ponechajte označenú len validation-status-icon-warning žltú ikonu (ostatné ikony nesmú byť označené). Ak chcete, aby sa zobrazovali aj validation-status-icon-warning upozornenia, aj validation-status-icon-error chyby, ponechajte zapnuté len tieto dve ikony.

Pomocou možnosti Pridať filter > Kategória produktov a následným použitím roletového menu môžete zvoliť typy zariadení, ktoré budú zobrazené.

oMožnosť Všetky zariadenia zobrazí všetky klientske počítače bez filtrovania. Následne môžete zoznam počítačov zúžiť použitím filtra, prípadne môžete použiť aj kombinácie filtrov.

oChránené produktom od spoločnosti ESET – zariadenie s nainštalovaným bezpečnostným produktom od spoločnosti ESET.

oESET PROTECT – jednotlivé ESET PROTECT súčasti, ako napríklad Agent, RD Sensor, Server atď.

oIné – Shared Local Cache, Virtual Security Appliance, ESET Inspect Connector, ESET Full Disk Encryption.

Zobraziť podskupiny – označte túto možnosť pre zobrazenie podskupín aktuálne zvolenej skupiny.

Rozšírené filtre sa na obrazovke Počítače zobrazia ako rozbaľovací panel filtrov.

advanced_filters

Rozšírené filtre zobrazujú ukážku hodnôt rôznych filtrov v reálnom čase a presný počet výsledkov pre vybrané filtre.

Pri filtrovaní veľkých skupín počítačov vám rozšírené filtre ukážu, ktoré hodnoty filtra vrátia zvládnuteľný počet výsledkov, čo vám umožní oveľa rýchlejšie nájsť správne zariadenia.

Filter aplikujete kliknutím na konkrétnu položku v stĺpci. Aplikované filtre sa zobrazujú v hornej časti rozšírených filtrov ako modré bubliny. Kliknutím na aplikovaný filter prepnete režim filtrovania z rovná sa na nerovná sa a opačne.

advanced_filters_2

Pre zoradenie hodnôt v stĺpci kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon, prípadne kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon v hornej časti rozšírených filtrov. Pomocou sprievodcu môžete upraviť zobrazené stĺpce (add_new_defaultpridať, delete_defaultodstrániť, icon_apply_later_defaulticon_apply_sooner_defaultzmeniť poradie). Stĺpce môžete upraviť aj metódou drag-and-drop. Kliknutím na tlačidlo Obnoviť obnovíte stĺpce tabuľky do predvoleného stavu (predvolené dostupné stĺpce v predvolenom poradí).


note

Rozšírené filtre je možné používať len pri statických skupinách. Dynamické skupiny rozšírené filtre nepodporujú.

Použite dynamické skupiny alebo reporty na pokročilejšie filtrovanie.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.


note

Ak v zozname nemôžete nájsť určitý počítač, ale s istotou viete, že vo vašej ESET PROTECT infraštruktúre sa nachádza, v prvom rade sa ubezpečte, že sú vypnuté všetky filtre.