ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Náhľad detekcie

V sekcii Detekcie kliknite na názov detekcie, čím si v pravej časti zobrazíte bočný panel s Náhľadom detekcie. Náhľad detekcie ponúka najdôležitejšie informácie o vybranej detekcii.

Ako používať náhľad detekcie:

details_default Zobraziť podrobnosti – otvoria sa Podrobnosti detekcie.

icon_apply_later_default Ďalší – v paneli Náhľad detekcie sa zobrazí ďalšia detekcia.

icon_apply_sooner_default Predošlý – v paneli Náhľad detekcie sa zobrazí predošlá detekcia.

gear_icon Spravovať obsah podrobností o detekcii – umožňuje spravovať, ktoré sekcie bočného panelu Náhľad detekcie sa budú zobrazovať a v akom poradí.

remove_defaultZavrieť – zatvorí sa bočný panel Náhľad detekcie.

detection_preview

Podrobnosti detekcie

V tejto časti sa nachádzajú dve sekcie:

Prehľad – sekcia Prehľad obsahuje základné informácie o detekcii. V tejto sekcii môžete spravovať detekciu pomocou rôznych akcií (dostupné akcie závisia od kategórie detekcie) alebo môžete prejsť do podrobností o počítači pre zobrazenie informácií o počítači, na ktorom sa našla detekcia.

Výskyty – sekcia Výskyty je aktívna iba v prípade, že detekcia je agregovaná, a poskytuje zoznam jednotlivých výskytov detekcie. Všetky výskyty rovnakej detekcie môžete označiť za vyriešené/nevyriešené.