Importowanie konta MSP


important

Jeśli chcesz używać zaawansowanych zabezpieczeń, zdecydowanie zalecamy ich skonfigurowanie przed zaimportowaniem konta MSP.

1.Zaloguj się do konsoli internetowej i wybierz kolejno opcje Więcej > Zarządzanie licencjami.

2.Kliknij kolejno opcje Czynności > Dodaj licencje.

3.Wybierz opcję ESET Business Account lub ESET MSP Administrator. Wprowadź swoje poświadczenia MSP (dane logowania EMA 2) w poniższych polach Dane logowania i Hasło.

msp_add1

4.Kliknij przycisk Dodaj licencje, aby potwierdzić.

msp_add2

5.ESET PROTECT zsynchronizuje teraz strukturę z portalu MSP do menu Komputery w konsoli internetowej. Zsynchronizowana struktura nosi nazwę drzewa MSP.


note

Importowanie konta MSP z dużą liczbą klientów (liczoną w tysiącach) może trwać bardzo długo, nawet kilka godzin.