Komputery

Tutaj wyświetlane są wszystkie urządzenia klienckie, które zostały dodane w programie ESET PROTECT. Są one podzielone na grupy. Każde urządzenie jest przypisane do jednej grupy statycznej. Kliknięcie którejś z grup dostępnych na liście (po lewej) spowoduje wyświetlenie członków tej grupy (klientów) w prawym okienku.

Komputery niezarządzane icon_unmanaged (klienty w sieci bez zainstalowanego agenta ESET Management lub produktu zabezpieczającego ESET) wyświetlane są zwykle w grupie Zgubione i znalezione. Stan klienta wyświetlany w konsoli internetowej ESET PROTECT jest niezależny od ustawień produktów zabezpieczających ESET na kliencie. Z tego powodu nawet jeśli określony stan nie jest wyświetlany na kliencie, nadal jest zgłaszany do konsoli internetowej ESET PROTECT. Klienty można przeciągać i upuszczać, aby przenosić je między grupami.

Kliknij przycisk Dodaj nowe i wybierz:

icon_computer Komputery - Umożliwia dodanie komputerów do wybranej grupy statycznej.

mobile_default Urządzenia mobilne - Umożliwia dodanie urządzeń mobilnych do wybranej grupy statycznej.

update_default Synchronizacja za pośrednictwem serwera katalogowego — umożliwia uruchomienie zadania Synchronizacja grupy statycznej.

Kliknij urządzenie, aby otworzyć nowe menu z czynnościami dostępnymi w przypadku tego urządzenia. Możesz też zaznaczyć pole wyboru obok urządzenia i kliknąć przycisk Czynności na dolnym pasku. W menu Czynności zostaną wyświetlone różne opcje w zależności od typu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów i stanów ikon można znaleźć w legendzie ikon. Kliknij liczbę alertów w kolumnie Alerty, aby wyświetlić listę alertów w sekcji Szczegóły komputera.

Ostatnie połączenie wyświetla datę i godzinę ostatniego połączenia zarządzanego urządzenia. Zielona kropka wskazuje, że komputer łączył się mniej niż 10 minut temu. Informacje Ostatnie połączenie zostają wyróżnione w celu wskazania braku połączenia komputera:

oŻółty (błąd) — komputer nie połączył się przez 2–14 dni.

oCzerwony (ostrzeżenie) — komputer nie połączył się od ponad 14 dni.

Filtrowanie widoku

Widok można filtrować na kilka sposobów:

Filtr standardowy: Aby dodać kryteria filtrowania, kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz element(y) z listy. Wpisz ciąg wyszukiwania lub wybierz elementy z menu rozwijanego w polach filtru i naciśnij Enter. Aktywne filtry są wyróżnione kolorem niebieskim.

Przy użyciu ikon stanu można filtrować komputery według wagi zagrożenia: validation-status-icon-error czerwony - błędy, validation-status-icon-warning żółty - ostrzeżenia, icon_success zielony - OK i icon_unmanaged szary - komputery niezarządzane. Ikona wagi zagrożenia oznacza bieżący stan produktu ESET na danym komputerze klienckim. Z ikon tych można korzystać łącznie, włączając je i wyłączając. Na przykład w celu wyświetlenia tylko komputerów z ostrzeżeniami należy pozostawić zaznaczoną wyłącznie żółtą ikonę validation-status-icon-warning (pozostałe ikony nie powinny być zaznaczone). Aby wyświetlane były zarówno komputery z ostrzeżeniami validation-status-icon-warning, jak i z błędami validation-status-icon-error, włączone powinny pozostać tylko te dwie ikony.

Kliknij Dodaj filtr > Kategoria produktów i przy użyciu menu rozwijanego można wybrać typy urządzeń, które mają być wyświetlane.

oWszystkie urządzenia — tę opcję należy wybrać z menu rozwijanego, aby ponownie wyświetlić wszystkie komputery klienckie bez ograniczeń (filtrowania). Aby ograniczyć liczbę pozycji wyświetlanych w widoku, można używać różnych kombinacji opcji filtrowania.

oOchrona ESET — komputer jest chroniony przy użyciu produktu firmy ESET.

oESET PROTECT — poszczególne komponenty produktu ESET PROTECT, takie jak agent, RD Sensor, serwer itp.

oInne — udostępniona lokalna pamięć podręczna, urządzenie wirtualne, agent Enterprise Inspector, serwer Enterprise Inspector.

Pole wyboru Pokaż podgrupy — umożliwia wyświetlanie podgrup w ramach wybranej grupy.

Użyj grup dynamicznych lub raportów, aby przeprowadzić zaawansowane filtrowanie.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.


note

Jeśli nie uda się znaleźć określonego komputera na liście, a wiadomo, że znajduje się on w infrastrukturze ESET PROTECT, należy wyłączyć wszystkie filtry.