Licencje MSP

Kwalifikujące się konta

Aby włączyć funkcje MSP w programie ESET PROTECT 9.0, należy zaimportować konto MSP w obszarze Zarządzanie licencjami programu ESET PROTECT. Można zaimportować następujące typy kont EMA 2: MSP, Zarządzany MSP i Menedżer MSP. Każde konto musi mieć co najmniej uprawnienie odczytu do co najmniej jednej firmy, która może być jej firmą macierzystą, lub do jednego klienta. Dostęp do firmy macierzystej nie jest wymagany. Nie można zaimportować konta dystrybutora.

Informacji na temat licencji i firm

Licencje zaimportowane z konta MSP są oznaczone nazwą firmy. Jeśli nazwa firmy zostanie później zmieniona, nazwy znaczników nie zostaną zmienione automatycznie. Można edytować je ręcznie.

Wszystkie licencje są importowane w sposób zgodny z modelem zabezpieczeń programu ESET PROTECT. Każdy użytkownik utworzony poprzez konfigurację klienta MSP może wyświetlać tylko swoje licencje i ich używać.

Jeśli w strukturze MSP istnieje firma, która w momencie synchronizacji nie ma licencji, zostaje ona zsynchronizowana tylko z drzewem MSP na komputerze, a nie z drzewem MSP w obszarze Zarządzanie licencjami.

Jeśli dodasz nową firmę w ESET MSP Administrator 2, program ESET PROTECT doda tę firmę do drzewa MSP podczas następnej synchronizacji licencji.

Podczas importowania konta MSP wszystkie licencje są zapisywane w jednej puli licencji. Nie można przenieść licencji poza pulę. Można przenieść całą pulę licencji. Aby przenieść pulę, wybierz pulę > Czynności > Grupa dostępu > Przenieś i wybierz nową grupę dostępu. Jeśli w późniejszym momencie zostanie zsynchronizowane konto MSP, wszystkie nowe licencje pojawią się w rzeczywistej lokalizacji puli.

Nazwy firm i witryny można znaleźć w kolumnie Użytkownik licencji w sekcji Zarządzanie licencjami. Podczas tworzenia raportu można użyć danych z kolumny Użytkownik licencji.

Jeśli masz licencje zarówno w ESET Business Account, jak i w ESET MSP Administrator 2 z użyciem tych samych poświadczeń, program ESET PROTECT synchronizuje wszystkie licencje z obu kont. Wszystkie licencje ESET Business Account są zapisywane w wielu pulach licencji. Licencje z ESET MSP Administrator 2 są dzielone na jedną pulę dla każdej firmy. Od wersji 8.0 ESET PROTECT obsługuje dzielenie licencji pomiędzy lokalizacjeESET Business Account.


important

W przypadku aktualizacji z wersji ESMC 7.0 z zsynchronizowanym kontem ESET MSP Administrator 2 pule licencji pozostaną w oryginalnych grupach dostępu. Przed utworzeniem instalatorów należy przenieść poszczególne pule licencji do grup klientów MSP. Aby przenieść pulę licencji, przejdź do pozycji Zarządzanie licencjami, wybierz pulę licencji i wybierz pozycję Grupy dostępu > Przenieś. Pamiętaj, że przenoszenie licencji do innej grupy statycznej wpływa na istniejące instalatory i bezpieczeństwo użytkowników.

 

Usunięcie dowolnej licencji powoduje automatyczne usunięcie wszystkich innych pul licencji powiązanych z tym samym kontem. Dowiedz się więcej na temat sposobu usuwania firmy.

 

license_pools

Synchronizacja na żądanie

Serwer ESET PROTECT wykonuje synchronizację z serwerami licencji raz dziennie. Jeśli dokonano zmian na koncie MSP i chcesz zaktualizować ekran licencji i drzewo MSP, wybierz kolejno opcje Zarządzanie licencjami > Czynności i kliknij opcję Synchronizuj licencje.

msp_synch